.....ครับ

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานและเป็นลูกหลานเมืองอุบลราชธานี

 

สลา คุณวุฒิ
สมคิด สอนอาจ
นพดล ดวงพร
ทองใส ทับถนน
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
พ่อใหญ่ทอง ล้อมวงศ์
คำหมาน  คนไค
 
 
 

Free Counter

มาเป็นเพื่อนบ้านออนซอน..กันเด้อ

ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ วัดศรีอุบลรัตนาราม

๑๐๐,๐๐๐ บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วัดไชยมงคล

๗๐,๐๐๐ บาท

ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดพระธาตุหนองบัว

๕๐,๐๐๐ บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ชมเชย อำเภอเดชอุดม

๒๐,๐๐๐ บาท

-

ประเภทแกะสลักขนาดเล็ก

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ วัดกลางพิบูลมังสาหาร

๕๐,๐๐๐ บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วัดท่าวังหิน

๓๐,๐๐๐ บาท

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดสุทัศนาราม

๒๐,๐๐๐ บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ชมเชย

-

-

-

ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ วัดบูรพาราม

๑๐๐,๐๐๐ บาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

๗๐,๐๐๐ บาท

นายกรัฐมนตรี
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดศรีประดู่

๕๐,๐๐๐ บาท

ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ชมเชย วัดทุ่งศรีเมือง

๒๐,๐๐๐ บาท

-

ประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็ก

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ อำเภอศรีเมืองใหม่

๕๐,๐๐๐ บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รองชนะเลิศอันดับ ๑ อำเภอสิรินธร

๓๐,๐๐๐ บาท

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดสารพัฒนึก

๒๐,๐๐๐ บาท

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
ชมเชย

-

-

-

ประเภทเทียนโบราณ

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ อำเภอตาลสุม

๒๐,๐๐๐ บาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วัดมณีวนาราม

๑๕,๐๐๐ บาท

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รองชนะเลิศอันดับ ๒ อำเภอทุ่งศรีอุดม

๑๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภาวัฒนธรรมอุบลราชธานี
ชมเชย

อำเภอโพธิ์ไทร

๕,๐๐๐ บาท

-

  อำเภอดอนมดแดง

๕,๐๐๐ บาท

-
  อำเภอโขงเจียม

๕,๐๐๐ บาท

-
  อำเภอกุดข้าวปุ้น

๕,๐๐๐ บาท

-
  เทศบาลอ่างศิลา

๕,๐๐๐ บาท

-

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย....... การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต ๒  อุบลราชธานี

 

 10 กรกฎาคม 2551 : เวลา 18:22 น.

ติดต่อ Webmaster

www.onsorn.com