.....ครับ

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานและเป็นลูกหลานเมืองอุบลราชธานี

 

ผลการตัดสินการประกวดเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๔๙

สลา คุณวุฒิ
สมคิด สอนอาจ
นพดล ดวงพร
ทองใส ทับถนน
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
พ่อใหญ่ทอง ล้อมวงศ์
คำหมาน  คนไค
 
 
 

Free Counter

มาเป็นเพื่อนบ้านออนซอน..กันเด้อ

ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ วัดไชยมงคล

๑๐๐,๐๐๐ บาท

 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วัดเมืองเดช

๘๐,๐๐๐ บาท

 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดพระธาตุหนองบัว

๖๐,๐๐๐ บาท

 

ประเภทแกะสลักขนาดเล็ก

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ อำเภอตระการพืชผล    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วัดท่าวังหิน    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดผาสุการาม    
ชมเชย

-

-

-

ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ วัดบูรพาราม

๑๐๐,๐๐๐ บาท

 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วัดศรีประดู่

๘๐,๐๐๐ บาท

 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร

๖๐,๐๐๐ บาท

 
ชมเชย วัดทุ่งศรีเมือง  

-

ประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็ก

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ อำเภอศรีเมืองใหม่    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ วัดป่าแสนอุดม    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดศรีประดู่    
ชมเชย

-

-

-

ประเภทเทียนโบราณ

รางวัล เจ้าของผลงาน เงินรางวัล ถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ วัดมณีวนาราม    
รองชนะเลิศอันดับ ๑ อำเภอนาจะหลวย    
รองชนะเลิศอันดับ ๒ วัดศรีบุญเรือง    
ชมเชย

-

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย....... การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เขต ๒  อุบลราชธานี

 

 10 กรกฎาคม 2551 : เวลา 18:21 น.

ติดต่อ Webmaster

www.onsorn.com