กระดานสนทนาบ้านออนซอน

เมืองดอกบัว...อุบลราชธานี => คนอุบลฯ และตำนานเมืองดอกบัว => ข้อความที่เริ่มโดย: ออนซอน ที่ 07 กรกฎาคม 2006หัวข้อ: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 07 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/picdata/ubon200th.jpg)

ลูกพ่อคำผง  

http://www.onsorn.com/songubon/hifias1f.swf

คำร้องและทำนอง นคร พงษ์ภาพ
สนธิ สมมาตร ขับร้อง

     แม่มูนใส ไหลผ่าน บ้านเฮาอุบลไหลเลี้ยงผู้คน เลี้ยงลูกหลาน อีสานบ้านเฮา
คนเมืองอุบล เฮาทุกคน ฮักกันเด้อเจ้า หากผ่านไปบ้านเฮา แวะกินข้าว เซาเฮื้อนเด้อเพิ่น
     แม่น้ำมูนใส ไหลนาน ลูกหลาน อาบกิน ไผเคยได้ยิน เมืองดอกบัว ข้อยก็ขอเชิญ
เที่ยวเมืองอุบล สองร้อยปี บ้านเฮาสาเกิ่น มีสาวแก้มเปิ่นเวิ่น คอยถ้าอ้าย มาผ่ายหม่ายสาว
     ฟังเสียงพิณให้แหน่ ฟังเสียงแคนให้แหน่ แหล่นแตร่ แล้นแตร้ แล้นแตร่
สาวฟ้อนแห่ ต้นเทียนพรรษา มาเฮามาฟ้อนแห่ต้นเทียน คุ้มวัดใต้ วัดกลางแห่มา
แห่เทียนพรรษา พากันแห่เวียน วัดป่า วัดแจ้ง วัดทุ่ง สาวเจ้าบ่อ่ง งามน้อปานเสี่ยน
พากันมาแห่เทียน สาวบ้านเฮา บุญเข้าพรรษา
     แม่น้ำมูนใส ไหลผ่าน บ้านเฮา อุบล เหมือนเทพเบื้องบน สงสารน้อหลานพ่อคำผง
พ่อทนฟันฝ่า เพื่อลูกหลานบ่ย่านก้นโก่ง ลูกหลานพ่อคำผง รำลึกอยู่พ่อผู้ก่อเมือง
    แม่น้ำมูนใส ไหลผ่านอุบลเมืองพ่อ มาช่วยสานต่อ บ้านอุบล เฮาให้ฮุ่งเฮือง
ปู่เฮาก่อมา ทั้งพระวอ พระตา พาเสี่ยง มาสร้างบ้านแปงเมือง แทนปู่ทวด ของเฮาต่อไปอุบล ๒๐๐ ปี   

http://www.onsorn.com/songubon/hifias2d.swf

เทพพร เพชรอุบล ขับร้อง

         โอ โอ้ โอ โอ้….โอ โอ้….ดอกบัวบานแย้ม จันทร์ก็แจ่มทั่วนภา
ศกนี้ปีสามห้า กรกฏา ได้ฤกษ์ยาม ก่อนหนอพระวอพระตาตั้งธารา
สง่างามปักหลักเมือง เหลืองอร่าม ตั้งแขวงนาม "ดอนมดแดง"
        จะตัดต่อพอพอเข้า พอเป็นเค้ามาแถลงจากเดิมเมืองดอนมดแดง
มาเปลี่ยนแปลงเป็นอุบล อุบลเอย เบ่งบานสวยตระการ ท่านได้สน
มาเด้อเชิญมายล เมืองอุบล ๒๐๐ ปี
        ลำนำคำเสนอ ให้ท่านเจอทุกถิ่นที่ ล้วนแล้วแต่มีดี เป็นภาคีให้ท่านชม
องค์พ่อพระอินทร์แปลง เป็นองค์แห่งให้สุขสม หากท่านนั้นโศรกตรม ได้กราบก้มจะสมพร
       สะพือคือชื่อแก่ง สะพือแห่งแหล่งหินซ้อนสลับทับหินกอนเป็นโขดคอนย้อนทางมูน
ผาแต้มใครแต้มแต่ง ทั้งปรุงแปงไม่เสื่อมสูญ นับพันปีมีเค้ามูล เพิ่มผองพูนเป็นบุญตา
       เรืองรองจนลือลั่น เมื่อถึงวันเข้าพรรษาตกแต่งจนเจียนตา เทียนพรรษาเหล่าลวดลาย
กนกวกเวียนเส้นแกะดอกเด่นเป็นดอกไม้ นงนางนั่งเรียงราย นางฟ้าอายเทียนเทพี
       ราตรีนี้ระยับรุ้งประดับไฟเสียงสี ค่ำค่ำยามราตรีต่างก็มีไหลเรือไฟ
สีครามนามมูนแม่ มูนเผื่อแผ่แม่มูนไหล เฉกเช่นเส้นโยงใยเป็นหัวใจให้อุบล
       มาเด้อมาสมโภชน์ให้รุ่งโรจน์เพิ่มพูนผล ของดีที่อุบลงามเลิศล้นคนติดใจ
ขอมอบตอบสนองท่านมาฉลองครั้งยิ่งใหญ่ สิ่งนั้นคือหัวใจอันอำไพจากชาวอุบลแม่มูนรำลึก  

http://www.onsorn.com/songubon/hifias3d.swf

คำร้อง : ชลธี ธารทอง
ทำนอง : ประยงค์ ชื่นเย็น
ขับร้อง  : สนธิ สมมาตร

     ย่างเดือนสิบสองน้ำนองสองฝั่งแม่มูน สายน้ำที่ไหลเปลี่ยนหมุน  ดั่งใจแม่คุญที่ลืมฮักอ้าย
โอ้ละเหนอ ปล่อยอ้ายเพ้อคิดถึงบ่วาย ฮักเก่าเฮาเคยสุขใจ  น้องเปลียนไปเปลี่ยนใจเปลี่ยนคำ
    เสียงนกเขาคูจุ๊กกรูขู่ร้องเรียกหา เสียงกู่นกร้อง เสียงกู่นกร้องก้องมา
เหมือนดังเสียงข้ากู่หาแม่นาง โอ้นกเขา คงบ่เหงาดังข้าสิ้นหวัง น้ำมูนเปี่ยมล้นสองฝั่ง
แต่ใจนางกลับแห้งเหือดหาย
    คิดถึงวันที่เคยนั่งเคียงคู่สาว ก่อนนั้นเคยมีสองเฮา นั่งเรือหยอกเย้าเมื่อคืนเดือนหงาย
เสียงคนหาปลากู่ร้องมาน้องยังถามอ้าย นั่นเสียงของคนปวดใจ คนรักจากไกลเขากู่เรียกหา
    ดึกดื่นเพียงใดหัวใจอ้ายหลับบ่ลง น้ำมูนไหลเลื่อมเชื่อมโยงไหลตกลำโขงบ่หวนคืนมา
ดั่งใจอ้ายบ่มีใครเวทนา คิดถึงอดีตที่ผ่าน แม่มูนจ๋าลูกลืมบ่ลง


หนุ่มแจระแม  

http://www.onsorn.com/songubon/hifias4d.swf

คำร้องและทำนอง : นคร พงษ์ภาพ
ขับร้อง : วัลลภ ชนินธร

     สาวงามบ้านดอน ข้อยนอน ก็หลับบ่ลง ยังคิดถึงอนงค์ สาวบ้านดง บ้านดอนมดแดง
เคยมาบ้านสาว งานบุญผะเวศ พบหล่า คำแพง สาวบ้านดอนมดแดง อ้ายคิดฮอดแฮง เมื่อยามจากมา
     สาวลืมอ้ายบ่อ อ้ายรอ พบสาวบ้านดอน บุญแห่เทียนสาวฟ้อน เซิ้งแห่นำ วันเข้าพรรษา
อย่าลืมอ้ายคำ คนบ้านแจระแม เด้อหล่า วันแห่เทียนเข้าพรรษา แล้วอ้ายจะมา เบิ่งสาวฟ้อนแห่
     หนุ่มแจระแม เมืองแม่อุบลเหมือนกัน แจ๋ถะแม้ แต่ก่อนบ้านฉัน ชื่อเดิมก่อนนั้น ว่าแจ๋ถะแม้
บ้านมีบ่อเกลือ บ้านใต้บ้านเหนือ ผ่านมา แจ๋แม ให้ชิมเกลือข่อยแหน่ แจ๋เบิ่งถะแม้ เกลือบ้านระแม
     สาวงามบ้านดอน น้องนอน ให้หลับฟังดี ฝันถึงอ้ายคำมี คำแพงพี่ แพงหลายลูกแม่ แห่เทียนพรรษา
อย่าลืมมองหา หนุ่มแจระแม สาวบ้านดอนฟ้อนแห่ หนุ่มแจระแม เฝ้ามองน้องนาง


อุบลวันนี้  

http://www.onsorn.com/songubon/hifias5d.swf

คำร้อง : ชลธี ธารทอง
ทำนอง : ประยงค์ ชื่นเย็น
ขับร้อง : นพดล ดวงพร

     เมืองอุบลเรานั้นในวันนี้ มีในสิ่งที่ไม่มีหลายปีก่อน ความเจริญก้าวหน้าในป่าดอน
หนังละครทีวีมีให้ดู ไม่ต้องจุดขี้ไต้ใช้ไฟฟ้า หมู่บ้านร้านค้าล้วนน่าอยู่
ของกินของอยากและหมากพลู ปลาปูซื้อง่ายสบายจัง

     มีถนนลาดยางเส้นทางลัด หลวงพัฒนาใหญ่มั่นคั่ง เกาะแก่งแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดัง
แก่งตะนะอีกทั้งแก่งสะพือ ห้องอาหารใหญ่เล็กเธคเดินสาย ใคร่ค้าใคร่ขายสบายบรื่อ
ไม่มัวเกียจคร้านงานล้นมือ ต้องรวยอื้อรวยอัฐสมบัติจร

ตั้งแต่มีไฟฟ้ามาหมู่บ้าน เซลแมนเดินพล่านขายเงินผ่อน ผ้าห่มนมลูกและฟูกนอน
ซื้อง่ายขายผ่อนไม่หย่อนตึง ประเพณีแห่เทียนก็งามล้น เมืองอุบลเขาดีเป็นที่หนึ่ง
ต่างชาติต่างภาษามากันตึง และตะลึงสาวชาวอุบล

บัวบานกลางใจทั้งไทยเทศบอกเหตุเมืองนี้มีกุศล ไม่เคยเที่ยวเชิญเที่ยวเมืองอุบล เพียงหนึ่งหนแล้วจะบอกว่าบุญตา


ลำนำอุบลราชธานี ๒๐๐ ปี  

http://www.onsorn.com/songubon/hifias6d.swf

คำร้อง : ธนวรวัฒน์ ผลพันธ์
ทำนอง : ประยงค์ ชื่นเย็น
ขับร้อง : ชินกร ไกรลาศ

     ซึมขับจากซับหิน ลงไหลริน ร้อยพันศก รวมผ่าน เป็นธารทก มาไหลตก เป็นแม่น้ำมูน
เบียดฝั่ง ยังทิศเหนือ เราเกิดเกื้อไม่สิ้นสูญ วัฒนธรรมจำรูญ มีเพิ่มพูน เพียงเกรียงไกร
     เจ้าคำผง ลงปัก เป็นหลักเมือง เรืองไสว ดงอู่ผึ้งซึ้งให้ ความสุขใส แหละร่มเย็น
ราชธานี แห่งอีสาน ด้วยตำนานที่แลเห็น แสนพันอันเกิดเป็น ซึ่งซ่านเซ็น สืบสรรมา
     ประเพณีนี้บรรเจิด งามเลิศ เทียนพรรษา คืนวัน อันผ่านมา คงคุณค่า ความมากมาย
ล้อเกวียน เคยเวียนบด จนล้อรถ แล่นทับหาย บ้านเมือง เรืองเรียงราย ดังสืบสาย สานต่อกัน
     อีสานคือบ้านเกิด ไม่เลอเลิศให้นึกฝัน ฟันฝ่ามานานวัน เพียงสร้างสรรค์ ถิ่นไทยงาม
อุบลราชธานี สองร้อยปีศรีสยาม คงค่ามหานาม ดอกบัวงามอร่ามตา
     คือถิ่นไทยนักปราชญ์ อีกทรายหาดแก่งหินผา น้ำมีสองสีมา มวลพฤกษาไสวเย็น
สองห้าสามห้าศกสองร้อยปีตก ยกมาเห็น ประชาสุขไร้ทุกข์เข็ญ สืบทอดเป็นเช่นยาวนานเสน่ห์เมืองอุบล  

http://www.onsorn.com/songubon/hifias7d.swf

คำร้อง : ชลธี ธารทอง
ทำนอง : ประยงค์ ชื่นเย็น
ขับร้อง : ยอดรัก สลักใจ

     ลำเอยลำน้ำมูน เหลืองดอกคูน สองชายฝั่ง แคนคลอซอสีดัง ดั่งดนตรี ศรีอุบล
ร้อยเรียงเป็นเสียงลำ ต่างลำนำจากคนจน เสน่ห์เมืองอุบล ชวนให้ยล ชวนเยี่ยมยาม
     สาวก็โสภาเห็นกับตา หน้าแห่เทียน คิ้วโก่งครึ่งล้อเกวียน ผิวเนื้อเนียน แข่งเทียนงาม
งามดาวบนท้องฟ้า ยังน้อยกว่าตาสาวงาม สบตาพาวาบหวาม อยากขอตาม ไปสักคน
     คนดีมีน้ำใจ หาสิ่งใด ไหนเทียมได้ ดินแดนอีสานไกล สุดแดนไทย เมืองอุบล
สวยเอยแก่งสะพือ สมคำลือ ชื่อมีมนต์  สะพือสะพัดจน คนลือเลื่องเมืองดอกบัว


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 07 กรกฎาคม 2006
เพลง ท่องสวรรค์อีสานใต้

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss50d.swf

ท่องสวรรค์อีสานใต้
คำร้อง - ทำนอง  แพงคำ  ป้องจันลา
ขับร้อง  ธนพล  สายบัว
=================================

มาเด้อหล่า อ้ายสิพาเที่ยวอิสานใต้
ขุนเขาสายน้ำ วัฒนธรรมโบราณมากมาย
มาเด้อไปเที่ยวกับอ้าย
ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบล
ท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองอุบล

เที่ยวชมโบราณสถาน ถ้ำปาฏิหารย์ศักดิ์สิทธิ์มีมนต์
ตำบลนาโพธิ์กลาง หมู่บ้านที่ตั้งคือบ้านซะซอม
อยู่อำเภอโขงเจียม สุขใดฤาเทียมเมื่อเที่ยวกับน้อง

ผาชะนะไดตะวันทอแสง
ผาแต้มแลงแลง ยอแสงเหลืองทอง
ธรรมชาติป่าดงนาทาม สุขรักอร่ามยามอ้ายมีน้อง
หลืบร่องถ้ำของขุนเขา มีตำนานเล่าลอดสู่น้ำของ

มาเด้อหล่า อ้ายสิพาเที่ยวอิสานใต้
ขุนเขาสายน้ำ วัฒนธรรมโบราณมากมาย
มาเด้อไปเที่ยวกับอ้าย
ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบล
ท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองอุบล

ตำนานแห่งการรอคอย นางอินถาน้อยคอยฮักสามี
ไปรบทำศึกสงคราม ร้องไห้ครวญคร่ำหน้าผาป่านี้
จนสามีตายจาก เป็นตำนานรักชั่วนาตาปี

มีชื่อว่าผานางคอย เชื้อเจ้าหญิงน้อยจำปาสักธานี
ปู่พรหมมา เขมจาโร สร้างวัดใหญ่โตเอาธรรมนำชี้
บำเพ็ญอยู่กับตนฤษี บ้านดงนานี้อำเภอศรีเมืองใหม่

มาเด้อหล่า อ้ายสิพาเที่ยวอิสานใต้
ขุนเขาสายน้ำ วัฒนธรรมโบราณมากมาย
มาเด้อไปเที่ยวกับอ้าย
ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบล
ท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองอุบล

ไปดูเบิ่งสายน้ำล้น วิถีชุมชนคนข่ากวยบลู
ไปดูเมืองมรดก ลาวอพยพข้ามภัยหลบลี้
ที่หมู่บ้านเวินบึก ประวัติศาสตร์เชิงลึกสายของนที

มาเด้อหล่า อ้ายสิพาเที่ยวอิสานใต้
ขุนเขาสายน้ำ วัฒนธรรมโบราณมากมาย
มาเด้อไปเที่ยวกับอ้าย
ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบล
ท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองอุบล

ไปดูเบิ่งสายน้ำล้น วิถีชุมชนคนข่ากวยบลู
ไปดูเมืองมรดก ลาวอพยพข้ามภัยหลบลี้
ที่หมู่บ้านเวินบึก ประวัติศาสตร์เชิงลึกสายของนที

มาเด้อหล่า อ้ายสิพาเที่ยวอิสานใต้
ขุนเขาสายน้ำ วัฒนธรรมโบราณมากมาย
มาเด้อไปเที่ยวกับอ้าย
ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบล
ท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองอุบล

ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบล
ท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองอุบล
ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบล
ท่องเที่ยวเมืองไทยในเมืองอุบล
ท่องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองอุบล
เพลง มนต์เมืองดอกบัว

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss51d.swf

มนต์เมืองดอกบัว
คำร้อง - ทำนอง ธนพล สายบัว
ขับร้อง พิมพ์คำ  เพชรแพง
==============================

อุบลเมืองงาม เรืองนามเป็นเมืองนักปราชญ์
ชาวเมืองเก่งกาจ ฉลาดทางศิลป์แดนดินอุบล
หนุ่มหล่อสาวสวย รวยเสน่ห์ไม่มีเล่ห์กล
วัฒนธรรมสวยล้น ดั่งเบื้องบนสร้างทำจำแลง

ถิ่นเมืองอุบล ที่ทุกคนได้ยลสัมผัส
ประเพณีแห่เทียนได้จัด ทุกวัดให้มีสีแสง
ท่ามกลางความงามนามเดิม คือดอนมดแดง
บรรพบุรุษเข้มแข็ง ด้วยแรงพระวอพระตา

ปวงชนก้มกราบเบื้องบาทพ่อใหญ่อินทร์แปลง
พระแก้วบุษรากล้าแกร่ง ฤทธิ์แรงแห่งหลวงปู่ชา
เจ้าพ่อหลักเมือง เป็นเครื่องเหนี่ยวใจเรื่อยมา
หอพระไตรล้ำค่า บูชาเหนือยิ่งสิ่งใด

อุบลเมืองงาม เรืองนามเป็นที่รู้จัก
ต่างชาติชื่นชมยิ่งนัก ใช้เป็นที่พักทางใจ
ท่องเที่ยวสยาม เมืองดอกบัวงามนั้นอยู่ไม่ไกล
แม่มูลสีครามสดใส จิตใจงามนามว่าอุบล

อุบลเมืองงาม เรืองนามเป็นที่รู้จัก
ต่างชาติชื่นชมยิ่งนัก ใช้เป็นที่พักทางใจ
ท่องเที่ยวสยาม เมืองดอกบัวงามนั้นอยู่ไม่ไกล
แม่มูลสีครามสดใส จิตใจงามนามว่าอุบลหัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กรกฎาคม 2006
จัดให้ครับ  ด่วน บ.ข.ส. - สนธิ สมมาตร
(ใครไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ คงไม่รู้สึกอย่างท่านกำปอนี่แหละ อิอิ)

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss52d.swf

ด่วน บ.ข.ส.
คำร้อง: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
ขับร้อง: สนธิ สมมาตร
=====================================

..ด่วน บขส. ติดเครื่องชะลอจะจากอุบลฯ
เหลียวหลังยังเห็นหน้ามน คนสวยแฟนพี่โบกมือไหวๆ
พี่ลาก่อนเด้อ บ่นานคงเจอกันใหม่
ยังคิดถึงแกงหน่อไม้ ใส่กุดจี่น้อยฝีมือเนื้อทอง

..ก่อนจะจากไกล ภาพน้องทรามวัยติดตาบ่ลืม
คำเว้าอันแสนดูดดื่ม บ่ให้พี่ลืมเปลี่ยนใจจากน้อง
สิลืมจั่งใด๋ หัวใจพี่ทั้งสี่ห้อง
ยกให้นางเดียวครอบครอง น้องจงอย่าได้อาวรณ์

..ดอกกากะเลา บานเช้าเมื่อกลางเดือนสี่
จำบ่ลืมเลยแม่คนดี ว่าน้องกับพี่สุขใจ ออนซอน
สัญญาฝั่งมูล ว่าเฮาฮักกันแน่นอน
วันนี้พี่ต้องจากจร หักใจอำลาไปหาเงินก่อน

..โบกมือหยอยๆ ตาน้องสำออยฝากความอาลัย
ดังเหมือนมีดคว้านอกใจ สะท้อนทรวงในพี่ห่วงอาวรณ์
พี่ลาก่อนเน้อ ลาเด้อแม่ขนตางอน
ลับตาทรวงพี่สะท้อน ขอพรพระคุ้มแม่คุณ

..โบกมือหยอยๆ ตาน้องสำออยฝากความอาลัย
ดังเหมือนมีดคว้านอกใจ สะท้อนทรวงในพี่ห่วงอาวรณ์
พี่ลาก่อนเน้อ ลาเด้อแม่ขนตางอน
ลับตาทรวงพี่สะท้อน ขอพรพระคุ้มแม่คุณ

(http://img215.imageshack.us/img215/6599/kpmod11ig.jpg)


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กรกฎาคม 2006
อันนี้ ด่วน บ.ข.ส. เวอร์ชั่น สลา คุณวุฒิ ครับ

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss53d.swf

ด่วน บ.ข.ส.
คำร้อง: พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
ขับร้อง: สลา คุณวุฒิ
=====================================


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กรกฎาคม 2006
ตะวันขึ้นที่โขงเจียม
สลา คุณวุฒิ
(ร้องครั้งแรกโดย เอ๋ พจนา)

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss49d.swf

 ...ตะวันขึ้นที่โขงเจียม  สาดแสง พ้นเหลี่ยมภูผา
 ลมหนาว พี่คลอเคล้ากานดา  เมื่อตะวันเบิกฟ้า
 สองเรามาผาแต้มด้วยกัน  อธิษฐานให้รักเรา
 รุ่งเรืองเหมือนดังตะวัน ห่างไกลนานแค่ไหนสัมพันธ์
 เป็นสัญญาต่อกัน  ให้มาพบกันที่เก่า

 กราบถ้ำหลวงปู่มั่น ถิ่นสถาน ภูหล่นบนยอดเขา
 สัญญา สาบานว่ารักสองเรา มั่นคงนานเนา
 เหมือนตะวันที่ขึ้นก่อนใคร ตะวันขึ้นที่โขงเจียม
 พี่มาเจียมจิตเจียมใจ แต่น้องเจ้าอยู่หนใด
 ลืมโขงเจียมไช่ไหม ให้พี่หลง มารอคอย.

ตะวันขึ้นที่โขงเจียม  พี่มาเจียมจิตเจียมใจ
 แต่น้อง เจ้าอยู่หนใด ลืมโขงเจียม ไช่ไหม
 ให้พี่หลง มารอคอย..


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กรกฎาคม 2006
เพลงนี้มอบพิเศษสำหรับท่านที่เคยไปเยือนอุบลฯ

คิดถึงอุบล

สายัณห์  สัญญา (ต้นฉบับ)
http://www.onsorn.com/swf/mp3ss59d.swf

*มาถิ่นอุบลเจอคนแต่งามงาม สมแล้วสมนาม
คนงามแห่งเมืองดอกบัว บัวเมืองอุบล
ผู้คนเขาลือไปทั่ว บัวเมืองไหนบ่ถูกใจตัว
เหมือนดอกบัวของเมืองอุบล

*รวยรินกลิ่นบัวหอมยั่วหัวใจภมร
บัวของบังอรยั่วใจอ้าย สั่นเหลือทน
ดอกบัวในบึง สวยซึ้งหมู่ผึ้งปีนต้น
ยังบ่งามเกินของอุบล โอ้แม่น่ามนเป็นตาออนซอน

*เป็นบุญตาที่ได้มาถึงเมืองอุบล
ได้พบหน้ามนแล้วอ้าย บ่อยากลาจร
อยากอยู่อุบลช่วยหน้ามน คราดไถนาดอน
แต่จำใจจำไปจำจร เพราะเป็นตำรวจต้องตรวจชายแดน

*ลาก่อนตาหวาน สาบานกับแม่น้ำมูล
ชีวิตดับสูญบ่ลืมดอกคูณเสียงแคน
ทำบุญครั้งใด ตั้งใจเอาไว้ฝังแน่น
หยิบดอกบัวไหว้พระทั่วแดน ขอให้มีแฟนอยู่เมืองอุบล...

สลา คุณวุฒิ  (ร้องใหม่)
http://www.onsorn.com/swf/mp3ss48d.swf

*มาถิ่นอุบลเจอคนแต่งามงาม สมแล้วสมนาม
คนงามแห่งเมืองดอกบัว บัวเมืองอุบล
ผู้คนเขาลือไปทั่ว บัวเมืองไหนบ่ถูกใจตัว
เหมือนดอกบัวของเมืองอุบล

*รวยรินกลิ่นบัวหอมยั่วหัวใจภมร
บัวของบังอรยั่วใจอ้าย สั่นเหลือทน
ดอกบัวในบึง สวยซึ้งหมู่ผึ้งปีนต้น
ยังบ่งามเกินสาวอุบล โอ้แม่หน้ามนเป็นตาออนซอน

*เป็นบุญตาที่ได้มาถึงเมืองอุบล
ได้พบหน้ามนแล้วอ้าย บ่อยากลาจร
อยากอยู่อุบลช่วยหน้ามน คราดไถนาดอน
แต่จำใจจำไปจำจร เพราะเป็นตำรวจต้องตรวจชายแดน

*ลาก่อนตาหวาน สาบานกับแม่น้ำมูล
ชีวิตดับสูญบ่ลืมดอกคูณเสียงแคน
ทำบุญครั้งใด ตั้งใจเอาไว้ฝังแน่น
หยิบดอกบัวไหว้พระทั่วแดน ขอให้มีแฟนอยู่เมืองอุบล...

หมายเหตุ : คำร้องของนักร้องทั้งสองท่านมีความแตกต่างกันเล็กน้อย คือ สายันต์ ร้องว่า "ยังบ่งามเกินของอุบล" แต่ครูสลา ร้องว่า "ยังบ่งามเกินสาวอุบล" ครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กรกฎาคม 2006
(http://img50.imageshack.us/img50/998/48699713ld.jpg)

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss9d.swf

เพลงเทียนใจ

(เกริ่น) เอ่อ..............เอ๋ย......
เมื่อเยือนถิ่นไทยอีสานโอฬารพ้น
เมืองอุบลแดนนักปราชญ์เกษมสรรค์
ประเพณีระบือเล่านานนิรันดร์
เมื่อถึงวันเข้าพรรษาพาแห่เทียน

(ร้อง)
ทั้งหนุ่มสาวต่างแต่งตัวกันหลากสี
สวยงามตามประเพณีดนตรีเสถียร
ร่วมขบวนกันเป็นแถวแนวนักเรียน
พร้อมกันเวียนประทักษิณโบสถ์ศาลา

ต่างตั้งใจน้อมบูชาพระไตรรัตน์
ถวายวัดสถิตย์ไว้ในศาสนา
เสริมกุศล ทาน ศีลและภาวนา
เพื่อชาติหน้าชาตินี้มีโชคชัย

พระสงฆ์จุดเทียนทุกวันในพรรษา
พร้อมสวดมนต์ภาวนาศรัทธาใส
เทียนส่องแสงแวววับงามจับใจ
ขอชีวิตเราสดใสไร้มืดมน

อนิสงค์แสงเทียนพรั่งสว่างไสว
ให้เป็นดั่งมีเทียนใจอำไพผล
อธิษฐานอำนวยสุขแด่ทุกคน
ใครมาเยือนเมืองอุบลให้โชคดี

-----------------------------------------


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กรกฎาคม 2006
เพลง เรารักเมืองอุบลฯ
เพลงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อัลบั้ม มูลโขงเชื่อมโยงชีวิต 
คำร้อง-ทำนอง อ.ทองดี ลำต้น   จังหวะ โบเรโล่ว์
สร้างดนตรี - เรียบเรียง ธนกฤต จงจิตต์
ผู้ขับร้อง  ณนชนก ลุนระพัฒน์
บันทึกเสียงที่ YellowStudio จ.อุบลฯ
********************************

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss11d.swf

เมืองอุบล  ถิ่นนี้คือเมืองนักปราชญ์
จิตใจของประชาราษฎร์ มุ่งมาตรใฝ่คุณธรรม
สายน้ำมูลผ่าน การงานเกษตรกรรม
สามัคคีมีใจสุขล้ำ อุปถัมภ์พระศาสนา
.......บุญประเพณี เลื่องชื่อระบือนาม
คุ้มวัดวาอาราม ทุกเขตคามแห่เทียนพรรษา
ต่างชาติหลงใหล ชอบใจเห็นเป็นขวัญตา
โอ่..โอ้ นี่แหละหนา คือภูมิปัญญาของชาวอุบลฯ
......แรงบันดาล ประสานหัวใจรักถิ่น
ทวยราษฎร์สมใจถวิล ดมกลิ่นความดีปวงชน   
ธรรมชาติอุดม สมบูรณ์เพิ่มพูนกุศล
พวกเรารักเมืองอุบล บันดลให้เราสุขใจ
......เมืองอุบล  ถิ่นนี้มีคุณอนันต์
เป็นเหมือนดินแดนสวรรค์ ที่เสกสรรให้สุขสบาย
หลายเผ่าชนชั้น ร่วมกันทั้งหญิงและชาย
สรรสร้างความดีมากมาย จึงได้ชื่อว่า อุบลราชธานี
***** ดนตรี  *****
......แรงบันดาล ประสานหัวใจรักถิ่น
ทวยราษฎร์สมใจถวิล ดมกลิ่นความดีปวงชน   
ธรรมชาติอุดม สมบูรณ์เพิ่มพูนกุศล
พวกเรารักเมืองอุบล บันดลให้เราสุขใจ
เมืองอุบล  ถิ่นนี้มีคุณอนันต์
เป็นเหมือนดินแดนสวรรค์ ที่เสกสรรให้สุขสบาย
หลายเผ่าชนชั้น ร่วมกันทั้งหญิงและชาย
สรรสร้างความดีมากมาย จึงได้ชื่อว่า อุบลราชธานี


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กรกฎาคม 2006
เพลง เสน่ห์เมืองอุบล 
เพลงของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อัลบั้ม มูลโขงเชื่อมโยงชีวิต 
คำร้อง-ทำนอง อ.ดวงจันทร์ ตะวันทอง      จังหวะ รำวง - ( เซิ้งอีสาน )   
สร้างดนตรี - เรียบเรียง หน่อง-ธนกฤต จงจิตต์
ผู้ขับร้อง  ประพันธ์ เวียงสมุทร / คอรัส  คณะนักศึกษา ม.อุบลฯ
บันทึกเสียงที่ YellowStudio จ.อุบลฯ
******************************************************

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss10d.swf

..........ตะวันขึ้นก่อนที่ไหน เมืองไทยก็ที่อุบลฯ   
ผาแต้มงามล้ำเลิศล้น คู่เมืองอุบลฯนานมา
ภาพเขียนนั่นหลายพันปี ที่บ่งชี้ว่ามีคุณค่า
ยินเสียงน้ำโขงสาดซ่า ท่ามกลางหินผาป่าดง

......แม่มูลก็ยังล่ำลือ แก่งสะพือคือแดนวิมาน
ใกล้ไกลติดใจกล่าวขาน สร้างตำนานด้วยความมั่นคง
วัดภูเขาหินแก้ว เพริดแพร้วอยู่อย่างซื่อตรง 
อุบลฯนั้นคงดำรงค์ คงอยู่เชิดชูความงาม

......น้ำตกสร้อยสวรรค์ ก็ลาวัลย์สวรรค์ป่าดง   
ลูกหลานเจ้าพ่อคำผง น้ำใจคงไม่เคยเสื่อมทราม   
อุบลฯนั้นไม่เคยขาด ธรรมชาติป่าภูดงถ้ำ   
จิตรกรหรือก็งดงาม ตามวัดวาบูชาทางใจ

......ตะวันขึ้นก่อนที่ไหนสายน้ำไหลไม่เคยเสื่อมสูญ   
สายน้ำสายใยแม่มูลไม่เสื่อมสูญห่างหายไปไหน
เชิญมาเที่ยวอุบล ที่ผู้คนร่ำรวยหัวใจ 
งานแห่เทียนยิ่งใหญ่ เชิญคนไทยมาเที่ยวเมืองอุบลฯ
งานแห่เทียนยิ่งใหญ่ เชิญคนไทยมาเที่ยวเมืองอุบลฯ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กรกฎาคม 2006
เพลงอุบลราชธานี  
ผู้แต่ง : บุศย จินตนา
ขับร้องโดย วงโปงลางอุบล (มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี)

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss12d.swf

     อุบลราชธานี นี้ไทยดีเมืองหนึ่ง
หากอยู่ถึงแดนแม่โขง
ที่คดโค้งไหลไปเป็นทาง
ไหลไปหว่างกลาง
ไม่มีเหินไม่มีห่าง
พี่น้องไทยอยู่ทางพี่น้องลาวอยู่ทาง

อุบลราชธานีนี้เป็นที่ชุมนุม
แห่งดอกโกสุมหรือเจ้าปทุมมาลย์
นั้นคือ ดอกบัวบานตระการก้านใบ
มีดีอย่างไรทั่วแคว้นแดนไทย
ไม่น้อยหน้าใคร ไม่น้อยหน้าใคร

รักษาซึ่งความดีเหมือนบัวมีสีรื่นรมย์
กลิ่นหอมชื่นชม ภิรมย์หฤหรร
กลิ่นของบัวนั้นสุขสันต์เพิ่มพูน
อยู่ในแม่น้ำมูล นั้นเหมือนอุบลเป็นสุข
นิราศทุกข์ปวงภัยอุบลนั้นไซร้ถิ่นทองของไทย  
  

เพลงนี้ได้รับฟังสด ๆ เมื่อครั้งที่ผมไปเยือนอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ กับ คณะอุบลไกด์ (http://www.ubonguide.org) เลยนำสู่ฟังครับ

งานเพลงจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ -  เพลงอุบลราชธานี
http://www.onsorn.com/swf/mp3ss33d.swf


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กรกฎาคม 2006
เพลง คนดีศรีอุบล   
เนื้อร้อง-ทำนอง  ครูตุ่ง- อ.ปรัชญา มะลิวัลย์           
สร้างดนตรี-เรียบเรียง หน่อง-ธนกฤต จงจิตต์           
ขับร้องโดย เอย-วัชรี วรรณลี           
บันทึกเสียง YellowStudio พ.ศ.2549   

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss2d.swf
         
.... แบบอย่าง แห่งเยาวชน   เมืองอุบล ถิ่นไทยดี         
สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี  นามคนดี ศรีอุบลฯ         
มีคุณธรรมจริยธรรม นำชีวีมีระเบียบวินัยตน         
จิตสำนึก ดีมีความอดทน  ใฝ่ดีฝึกฝน รักการเรียนรู้         
รักผูกพัน และเอื้ออาทร บิดามารดร ครอบครัวมั่นกตัญญู     
รักความเป็นไทยวัฒนธรรมไทย ช่วยเชิดชู     
ให้ยืนยงคงอยู่ อย่างเอกลักษณ์ไทย     
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี วิถีชีวี แบบประชาธิปไตย         
ไม่มั่วสุมกับ อบายมุขใดใด คือยอดเยาวชนไทย คนดีศรีอุบลฯ         
         *** ดนตรี ***   
--รักผูกพัน และเอื้ออาทร บิดามารดร ครอบครัวมั่นกตัญญู     
รักความเป็นไทยวัฒนธรรมไทย ช่วยเชิดชู
ให้ยืนยงคงอยู่ อย่างเอกลักษณ์ไทย
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี วิถีชีวี แบบประชาธิปไตย   
ไม่มั่วสุมกับ อบายมุขใดใด คือยอดเยาวชนไทย คนดีศรีอุบลฯ   


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 10 กรกฎาคม 2006
สาวอุบลรอรัก
อังคนางค์ คุณไชย

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss54d.swf

..เสียงทวงสัญญา
ที่ดังแว่วมาจากสาวอุบล
ถึงคนที่ลืมความหลังฝั่งลำน้ำมูล
ฮักบ่จริง ทิ้งสาวให้ว้าวุ่น
น้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนหมุน
บ่เหมือนสัญญาเมื่อคราก่อนนั้น
..สัญญาฝั่งมูลฤดูดอกคูน
มันเหลืองตระการ
สายธารแม่มูลไหลหลั่ง
ดั่งธารสวรรค์ ลอยล่องเรือ
สุขเหลือสัญญาฮักมั่น
บ่นึกว่าจะแปรผัน
สิ้นแล้วสวรรค์ แห่งลำน้ำมูล
(ดนตรี...)
..ฮักบ่จริง ทอดทิ้ง ลืมง่าย
น้ำมูลใส แต่น้ำใจฮักคุณ
นี่แหละหนอ ใจพ่อคุณ
เปลี่ยนเวียนหมุน ลวงหลอกสาว
..ลืมแล้วหรือยัง
เสียงเพลงแว่วดังสะกิดเตือนใจ
ร้าง ไกลพี่คงจำได้
ฝั่งมูลหน้าหนาว
สาวสู้ทน ร้อนฝนรอคอยข่าว
ฝนลาเริ่มแล้วลมหนาว
พี่คงลืมสาว อุบลแล้วหนอ

.ฮักบ่จริง ทอดทิ้ง ลืมง่าย
น้ำมูลใส แต่น้ำใจฮักคุณ
นี่แหละหนอ ใจพ่อคุณ
เปลี่ยนเวียนหมุน ลวงหลอกสาว
..ลืมแล้วหรือยัง
เสียงเพลงแว่วดังสะกิดเตือนใจ
ร้าง ไกลพี่คงจำได้
ฝั่งมูลหน้าหนาว
สาวสู้ทน ร้อนฝนรอคอยข่าว
ฝนลาเริ่มแล้วลมหนาว
พี่คงลืมสาว อุบลแล้วหนอ...


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 10 กรกฎาคม 2006
เพลง  อดีตรักวันเข้าพรรษา
ขับร้อง แมน  มณีวรรณ

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss55d.swf

...น้ำ มูลไหล หลั่ง สองฟากฝั่ง อุบลฯวา-รินฯ
แว่ว เสียงแคนเสียง พิณ ซึ้งใจอ้าย บ่ลืมหลง
เข้า พรรษา ปีกลาย ยังได้ เคียงคู่ อนงค์
แห่เทียน เป็นขบวนร้องส่ง สองเรายังคง รักกันชื่นบาน

แต่ในงาน ปีนี้ ไม่มีน้องเจ้า พี่ยังมาคอยเหมือนเก่า
แม้แต่เงาน้องก็ไม่มี นี่หรือใจคน สาว อุบลฯที่ว่าใจดี
จากกัน ก็เพียงหนึ่งปี แต่มาบัดนี้ น้องลืมสัญญา

มองดูฟ้าเห็นแต่เมฆาบัง อ้ายแทบจั้งบ่อยู่
ซูเอ๋ยซูต่างบ้านสั่งมาต้มหลอกกัน
วันที่อ้าย ตั่งต่อมาดน บัดว่าวนมาถึง ซ่างบ่มาน่อเจ้า

..เสียงแคนเป่า เขาแห่ เทียนเข้าพรรษา
แว่ว ดังมาเหมือนเสียงสั่งจากสาวอุบลฯ
เหมือนบอกว่าเขาลืมเราแล้ว ลืมแล้วสัญญารักคนจน
ปีนี้ตัวพี่หมองหม่น สาวเมืองอุบลฯน้องไม่กลับมา

..ตาเหม่อมองน้ำมูลไหลหลั่ง
ไหลไปวั่งๆ ไม่กลับหลังคืนมา
น้องก็คงเหมือนกันใจเจ้านั้น ดั่งสายธารา
รักเราวันเข้าพรรษา เดี๋ยวนี้มาเป็นอดีตแล้วเอย

ใจคนเอ๋ยผู้สาวเมืองบัวบานบ้านพี่น้อง แสนซื่อ
เจ้าคือบอ คึดพ้อ คำเว้าต่อกันจากมือนั้น
จน มาฮอด มื่อนี่พี่บ่เปลี่ยน แปรไป
บัดว่าใจของนาง ซ่างมาโอ้ยลืม อ้าย...


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: naichang ที่ 10 กรกฎาคม 2006
กำลังหาฟังอยู่พอดี เลย ครับ

ขอบคุณ ครับ

อยาก ได้ รวมๆหลายๆเพลง เกี่ยวกับ เมืองอุบล แบบ นี้ หาได้ ที่ไหน ครับ
 


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 15 กรกฎาคม 2006
กำลังหาฟังอยู่พอดี เลย ครับ

ขอบคุณ ครับ

อยาก ได้ รวมๆหลายๆเพลง เกี่ยวกับ เมืองอุบล แบบ นี้ หาได้ ที่ไหน ครับ
 

ส่วนมากจะขอเขามาครับ
บางเพลงก็ถอดออกจากวีซีดี
บางเพลงก็ค้นหาจะกรุสมบัติครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 15 กรกฎาคม 2006
 เพลง  แดนดอกบัวงาม

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss58d.swf

แดนดอกบัวงาม
คำร้อง - ทำนอง  ทรงพล  จินตะเวช
เรียบเรียง อ. ถิระ ไชยลังการณ์
ขับร้อง  นวพร  บุราไกร
=================================

แดนดอกบัวงาม สะพรั่งดั่งแดนสวรรค์
สวยอำพันนั้นคือแม่น้ำสองสี
ทั้งศาสนา ศิลปะ และประเพณี
ล้วนมากมีที่เบิกบานตระการตา

เมืองอุบลถิ่นที่มีปลาแซบหลาย
น้ำตกสวยใสมองไปใสเห็นตัวปลา
เกาะแก่งแห่งหินสวยทุกถิ่นมิสิ้นสร่างซา
นับเป็นบุญ วาสนาที่ได้เกิดเป็นคนอุบล

*ผาแต้ม แก่งตะนะ สวยจริงดั่งคำร่ำลือ
สวยงามสมชื่อ แก่งสะพือ ผ่านมาหลายหน
แห่เทียนพรรษา ทุกคนมาเพื่อจะได้ยล
ช่างงามเหลือล้นคนอุบลคอยภาคภูมิใจ

*คนอุบลงดงามน้ำใจมากล้น
ทุก ๆ คน มากมีไมตรีเหลือหลาย
เมืองนักปราชญ์ ล้วนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทย
ขอเชิญไปเยี่ยมเยือนเมืองอุบล


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
เพลง  เดินดินดงพงไพร

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss60d.swf

เพลง เดินดินดงพงไพร
คำร้อง /ทำนอง อ. ถิระ ไชยลังการณ์
เรียบเรียง อ. ถิระ ไชยลังการณ์
ขับร้อง   วิรังรอง  อุดมศิลป์

เดินเพลินชมพงไพร
แมกไม้พริ้วไปตามลม
โลกช่างสุขสม
ด้วยต้นไม้หลายหลากพืชพันธ์

เดินเพลินชมพนา
หน้าผาแต้มต่างมีสีสรร
โลกดั่งสวรรค์
สุขสำราญชื่นบานฤทัย

* กวางน้อยเคลื่อนคล้อยริมธาร
นกหัวขวานโผเกาะพฤกษา
ผึ้งน้อยบินลอยลงมา
สกุณาร้องเพลงเพลินใจ

** เดินเพลินชมธารา
แก่งตะนะไหลจากโตรกหิน
ชื่นสุขอยู่เป็นอาจิณ
เมื่อได้ยินน้ำหลากกระเซ็น

***เดินดินดงพงไพร
มอบไว้ให้เราดูแล
โลกไม่เปลี่ยนแปร
สุขจริงแท้เพราะอุบลสมบูรณ์

(ซ้ำ * , ** ,  ***)
โลกไม่เปลี่ยนแปร
สุขจริงแท้เพราะอุบลสมบูรณ์


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
 เพลง แพรมนดลใจ

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss61d.swf

 เพลง แพรมนดลใจ
คำร้อง /ทำนอง  เกื้อกูล ศรีพวง
เรียบเรียง อ. ถิระ ไชยลังการณ์
ขับร้อง รจนา พรอินทร์

น้องหยิบแพรมนออกมาชมชื่น
ยังนึกถึงคืน ที่อ้ายฝากแพรมนไว้
แพรผืนนี้มีมนต์ดลใจ
ถึงอ้ายอยู่ไกล ไกลถึงเมืองอุบล

น้องอยากมาเยือน อ้ายนั้นถึงถิ่น
อยากได้ยิน คำหวานจากอ้ายอีกหน
ยามเมื่อใด๋ มาเยือนอุบล
ดอกบัวสวยล้น เหมือนดั่งเป็นมนต์มัดใจ

* ในงานพระธาตุหนองบัวอุบล
อ้ายมายล พวงแก้มน้องสวยสดใส
ยามพูดคุยน้องพลอยสุขใจ
แม้จากมาไกล ไกลถึงสาละวัน

** น้องต้องจากลา แล้วหนาอ้ายเอย
ขออย่าเฉยเมย ละเลยจากฮักเฮานั้น
ความหวังเฮาคงมีวัน
ด้วยความสัมพันธ์ วันนั้นน้องจำบ่ลืม


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
 เพลง  ตะวันส่องฟ้าผาชะนะได

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss62d.swf

เพลง  ตะวันส่องฟ้าผาชะนะได
คำร้อง /ทำนอง เกื้อกูล ศรีพวง
เรียบเรียง อ. ถิระ ไชยลังการณ์
ขับร้อง   สุชาติ จันละจง

หมู่นกกา ถลาบินเหนือผาแต้ม
อาทิตย์แย้มส่องฟ้าผาชะนะได
ดูตะวันทอแสงก่อนใครๆ
สุขหัวใจสดใสหาใดปาน

โลกสวยงามยามนี้ช่างน่ามอง
ฟ้าสีทองท้องน้ำมีแต่ปลา
โขงสีปูนมูลสีครามดูงามตา
เป็นธาราสองสีที่โขงเจียม

หมู่แมกไม้ร่มเย็นเป็นไพรกว้าง
ฟ้าสรรสร้างเหมือนฝันเหนือพรรณนา
มองสาวงามแหวกว่ายสายธารา
เหมือนนางฟ้าโบยบินให้ยินยล

* ทั่วถิ่นไทยแดนนี้เป็นที่หนึ่ง
เป็นที่ซึ่งธรรมชาติช่างเมตตา
เนรมิตแดนสวรรค์ให้ประชา
ร่วมรักษาหวงแหนไว้ให้ยั่งยืน

(ซ้ำ *)
ร่วมรักษาหวงแหนไว้ให้ยั่งยืน
ร่วมรักษาหวงแหนไว้ให้ยั่งยืน


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
เพลง  สามเหลี่ยมมรกต

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss63d.swf

เพลง  สามเหลี่ยมมรกต
คำร้อง สุรพล จิตรมาส
ทำนอง / เรียบเรียง อ. ถิระ ไชยลังการณ์
ขับร้อง   พีรฉัตร จิตรมาส

แดนแห่งฝันหลอมรวมกันเข้าเป็นหนึ่ง
ด้วยชาติเชื้อที่ต่างกันถึงสามฝ่าย
มีหนึ่งเดียวคือจิตใจสัมพันธ์นั้นยิ่งใหญ่
นั้นภาคภูมิใจแผ่นดินนี้ที่เชื่อมโยงกัน

แดนสยาม กัมพูชา และลาว
ขอพี่น้องผองเราจงก้าวไป
ดวงตะวันนำทางร่วมกันฟันฝ่า
คุ้มครองรักษาสิ่งที่ล้ำค่าให้ยั่งยืน

*นครวัด หลี่ผี คอนพะเพ็ง วัดพู
แม่น้ำโขงเชิดชู วัฒนธรรมยิ่งใหญ่
แม่น้ำสองสี ผาแต้ม มีให้ชื่นชม
อีกมากมายในแผ่นดินนี้

**สมานฉันท์ สามัคคี เสรีภาพ
ด้วยความรักไม่เดียวดายไม่ว้าเหว่
ในแผ่นดินธรรมชาติเขียวขจีสีมรกต
น้ำโขงทุกหยดคือชีวิตที่สมบูรณ์ในแผ่นดินนี้

(*,**)


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
เพลง  อเมซิ่งสามเหลี่ยมมรกต

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss64d.swf

เพลง  อเมซิ่งสามเหลี่ยมมรกต
คำร้อง นิกร เกษาพันธ์
เรียบเรียง อ. ถิระ ไชยลังการณ์
ทำนอง / ขับร้อง   สมบัติ สุขันธ์

สามเหลี่ยมมรกต
สามฝั่งมาจด สามวัฒนธรรม
เขมร ไทย ลาว
สามพี่น้องเฮาไปมาข้ามฝั่ง
เหมือนเดิมแต่ก่อนคืนหลัง
เดี๋ยวนี้ก็ยังผูกมิตรไมตรี

มีสถานท่องเที่ยว
แมกไม้สีเขียวน้ำตกก็มากมี
ห้วยหลวงยอดโดม
เชิญไปยลโฉมไม่ไกลจากนี่
ชมนก เสือ ช้าง บ่าง ชะนี
นอกนั้นยังมีทับหลังนารายณ์

*มีเงาะ ทุเรียน ลำใย
ของฝากมากมายมีไว้ให้ท่าน
ริมทางสองฝั่งไร่สวน
เราขอเชิญขวนอิ่มอร่อยสุขสันต์
พาแฟนหรือครอบครัวเที่ยวกัน
สร้างความสัมพันธ์ ให้ชีวิตดีงาม

สามเหลี่ยมมรกต
ดงเล็กเลี้ยวลดเขียวสดสวยล้ำ
สนามกอล์ฟกว้างใหญ่ไพศาล
ลมเย็นพัดผ่านทั้งวันยันค่ำ
ถ้าได้ไปท่านจะต้องจดจำ
สามประเทศงามล้ำนำสู่ความสามัคคี

(ซ้ำ *)
สามเหลี่ยมมรกต
ดงเล็กเลี้ยวลดเขียวสดสวยล้ำ
สนามกอล์ฟกว้างใหญ่ไพศาล
ลมเย็นพัดผ่านทั้งวันยันค่ำ
ถ้าได้ไปท่านจะต้องจดจำ
สามประเทศงามล้ำด้วยมิตรไมตรี
เชิญ เชิญไป เที่ยว เชิญ เชิญไป
เชิญ เชิญไป เที่ยว เชิญ เชิญไป
เชิญ เชิญไป เที่ยว เชิญ เชิญไป


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
เพลงเสน่ห์เมืองอุบลฯ

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss65d.swf

เพลงเสน่ห์เมืองอุบลฯ
ขับร้อง อังคนางค์ คุณไชย

คลี่กลีบบาน ชูก้านตระการไสว
โปรยยิ้มละไมรอส่งให้ ทุกคนมายาม
สีเหลืองเรืองรองผุดผ่องวัดวาอาราม
ทั่วทุกผู้นาม สวยอร่ามทั้งกายและใจ

สาวเมืองอุบล ทุกคนไม่มีมารยา
รักใครเท่าฟ้าไม่ให้ว่า หวานนอกขมใน
ภาษาห้วนๆ สำนวนของอีสานใต้
ได้ฟังเพียงครั้งติดใจ อยากจะไปเที่ยวใหม่ไม่หน่าย

ปลอดอ้อยสร้อย เหมือนดั่งอ้อยเกิดมากลางกอ
ทั้งกาบเจ้านั้นกะบ่ห่ออีกทั้งหน่อ น้อยๆกะบ่ลาย
บัวบานริมบึงภู่ผึ้งบ่ทันบินกราย
สาวอุบลทุกคนย่านหลาย ย่านแต่ชายเฮ็ดกลีบบัวช้ำ

* พรรษาปีนี้ น้องเชิญพี่มาร่วมแห่เทียน
ไปดูภาพเขียน การแปรเปลี่ยน สมัยคนถ้ำ
ชมช่อเหลืองคูนหรือดูมูล สีใสดั่งคราม
กราบใจผู้ได๋มายามกราบงามๆจากสาวอุบล


หัวข้อ: มนต์รักแก่งสะพือ
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 05 สิงหาคม 2006
มนต์รักแก่งสะพือ

(http://img358.imageshack.us/img358/2245/003ah0.jpg)

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss67d.swf

เพลงมนต์รักแก่งสะพือ
ขับร้อง :  ยัง  โสภาสาย
คำร้อง ทำนอง : สุรสีห์ ผาธรรม
ดนตรี เรียบเรียง : หน่อง ธนกฤต จงจิตต์
บันทึกเสียง :  Yellow Studio อุบลราชธานี
-----------------------------------------------------


แก่งสะพือเลื่องลืองามธรรมชาติ
น้ำตกซัดสาดแก่งหาดหยาดรดโขดหิน
แม่น้ำมูลเย็นใสเอื่อยไหลรวยริน
หล่อเลี้ยงถิ่นพิบูลเกื้อกูลปวงชน

แก่งสะพือร่ำลือน้ำใจเอื้อเฟื้อ
ผู้สาวแก้มเรื่องามเหลือเมื่อมาได้ยล
สาวแก่งสะพือผู้งามน้ำใจเปี่ยมล้น
เป็นศรีอุบลคนสวยด้วยวาจาใจ

*งานบุญเดือนห้าเจ้าพาพี่เล่นสงกรานต์
เดือนหกตาหวานพาเที่ยวงานบุญบั้งไฟ
ครั้นถึงเดือนเจ็ดบุญซำฮะที่ลาจากไป
หวนมาใหม่เข้าพรรษาเจ้าพาแห่เทียน

**แก่งสะพือเล่าลือความฮักสองเรา
พี่ฮักสาวเจ้างานบุญทุกคราวแวะเวียน
ดั่งสายแม่มูลผ่านพิบูลไม่เคยผันเปลี่ยน
ปีหน้าแห่เทียนพี่จะเวียนมาแก่งสะพือ
(*,**)

-----------------------------------------------
ผลงานชุดล่าสุดบันทึกเสียงโดย Yellow Studio
งานนี้ เดชา ชาสงวน  มาบรรเลง แคน โหวด ครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 07 สิงหาคม 2006
เพลง สาวศรีเมืองใหม่  

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss68d.swf

เพลง สาวศรีเมืองใหม่
อัลบั้ม: คนดีที่อ้ายบ่ฮัก
ขับร้อง : บุญตา เมืองใหม่    (สาวศรีเมืองใหม่ อุบลฯ)
คำร้อง-ทำนอง : บอย  เขมราฐ (หนุ่มเขมราฐ  อุบลฯ)


 มีแต่ความเหงา  เป็นเงาติดตามถามใจ สาวศรีเมืองใหม่  หนาวกายมาแล้วหลายฝน
จบป.6 มา  การศึกษาสิ้นสุดเพราะจน  ยิ้มรับกับความหมองหม่น  แต่ที่ทนไม่ได้คือเหงา

 หน้านาปีนี้  อยากมีคนช่วยหว่านดำ เห็นดินชุ่มฉ่ำ  ฝนพรำน้ำพอบรรเทา
ผู้บ่าวบ้านใด๋  จะยกใจมาช่วยแบ่งเบา  สงสารสาวนาหน้าเศร้า  ใจเหงาคนเดียวเรื่อยมา

 หนุ่มเมืองตระการ  เคยหว่านจดหมายมาจีบ พอพบสาวม่วงสามสิบ อ้ายไปไกลลิบห่างตา
หนุ่มเมืองโขงเจียม  อีกคนที่คบกันมา   สุดท้ายก็ลืมสัญญา  เข้าวิวาห์กับสาวเขื่องใน

 * มีแต่ความเหงา  เป็นเงาติดตามเสมอ  หาคู่ไม่เจอ  นั่งเหม่อหลบมุมซ่อมใจ
มองเห็นภูหล่น  เปียกน้ำฝนละอองพร่างพราย  น้ำตาสาวศรีเมืองใหม่  ก็หล่นในหัวใจสุดเหงา *


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 07 สิงหาคม 2006
เพลง สาวผานางคอย  

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss69d.swf

เพลง สาวผานางคอย
อัลบั้ม: คนดีที่อ้ายบ่ฮัก
ขับร้อง : บุญตา เมืองใหม่   
คำร้อง-ทำนอง : สุดโก้  เจียระไน


 บ้านน้องอยู่เมืองอุบล  เป็นคนทางศรีเมืองใหม่
สุดเขตฝั่งโขงแดนไกล  อยู่ใกล้กับผานางคอย
 อ้ายมาปันใจจีบน้อง หมายปองสาวนาต่ำต้อย
ก็แอบดีใจบ่น้อย   แต่อย่าฮักสาวน้อยเถิดหนอ
 
 * เคยฟัง   เรื่องเล่าสาวผานางคอย
ยังมีสาวน้อย   ถูกหลอกให้คอยให้รอ
อยู่ตรงหน้าผา   หลายวันเวลาติดต่อ
แต่คนรักหนอ   กลับลืมคำมั่นสัญญา
ไม่มา    แล้วเขาไม่มาอีกเลย
อกเอ๋ย    เธอเลยโศกเศร้าโศกา
ร้องไห้    ผิดหวังและหลั่งน้ำตา
โดดลงหน้าผา   ดับดิ้นชีวาจากไป

 อ้ายเอยถ้าฮักน้องจริง อย่าทิ้งละให้น้องปวดใจ
อย่าเฮ็ดให้น้ำตาไหล  ฮ้องไห้คือสาวผานางคอย ๆ  *


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 07 สิงหาคม 2006
เพลงภูจองนายอย

(http://www.ubonguide.org/book7/ubonguide7_06.jpg)

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss70d.swf

เพลงภูจองนายอย
คำร้อง  สลา  คุณวุฒิ
ขับร้อง สลา  คุณวุฒิ
อัลบั๊ม  สองทศวรรษ


ภูจองล่องแคนแดนนาจะหลวย
ผู้สาวกะสวยหน้าผากะงามสูงเด่น
อ้ายได่มาพบอ้ายมาพ้อมาเห็น
ยามแลงตะเว็นลับลงเหลี่ยมดอย

น้ำตกบักเตวหุบเหวหน้าผา
มันไหลลงมาช่างแสนงามหยดย้อย
ฝั่งซ้ายเป็นลาวฝั่งขวาเป็นไทยอ้ายคอย
หัวใจล่องลอยคิดถึงน้องนาง

* เจิดเวิงเจิดเวิงนกโพระดก
โฮกปกโฮกปกอยู่กลางพนา
น้ำตกใส่เย็นโถมถั่งลงมา
ทั้งนกทั้งปลาอาศัยดื่มกิน

** มาแล้วมาแล้วอีสานคืนถิ่น
จากบ้านหากินอยู่ กทม.
ได่กลับมาบ้านอีพ่ออีแม่เฝ้ารอ
คืนถิ่นเฮาหนอภูจองนายอย
(ซ้ำ *,**)
คืนถิ่นเฮาหนอภูจองนายอย

-----------------------------------
หมายเหตุ
-----------------------------------
ภูจองนายอย > คลิกดูรายละเอียด (http://www.ubonguide.org/formcover7.html)
น้ำตกบักเตว หมายถึง น้ำตกห้วยหลวง


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 07 สิงหาคม 2006
เพลง ฮักสาวเดชอุดม

(http://img415.imageshack.us/img415/5039/youngqy9.jpg)

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss71d.swf

เพลง ฮักสาวเดชอุดม
ขับร้อง ยัง โสภาสาย
อัลบั๊ม  คน...หัวใจหล่อ


เขื่อนยางริมโดมสายลมลอยล่อง
ได้มาเจอน้องสวยสุดเมื่อมองใจเหมือนต้องลม
เทใจรักให้สาวเดชอุดม
ดั่งบุญอุ้มสมพาอ้ายมาชมเมืองงามน้ำใจ

เว้านำคำใดหัวใจสะท้าน
จดจำคืนนั้นนั่งสาดชิดกันฟังลำม่วนหลาย
เที่ยวงานกาชาดก่อนถึงปีใหม่
เจ้าเว้าคำใดถูกใจอ้ายปานมีมนต์

หัวใจแทบหล่นรถยนต์เคลื่อนลาวันนั้น
เฮาเอิ้นสั่งกันสัญญาอย่าใจวกวน
สาวเดชอุดมตาเจ้าคมบาดหัวใจคน
เพชรงามแห่งเมืองอุบลแดนผู้คนที่มาเยี่ยมชม

เขื่อนยางริมโดมสายลมลอยล่อง
ขอมาเจอน้องที่เก่าเมื่อคราวเคียงคู่สุขสม
อ้ายลืมหัวใจไว้เดชอุดมขอวอนอย่าให้รักล้ม
สาวเดชอุดมโปรดมีฮักเดียว

หัวใจแทบหล่นรถยนต์เคลื่อนลาวันนั้น
เฮาเอิ้นสั่งกันสัญญาอย่าใจวกวน
สาวเดชอุดมตาเจ้าคมบาดหัวใจคน
เพชรงามแห่งแดนอุบลดึงผู้คนให้มาเยี่ยมชม

เขื่อนยางริมโดมสายลมลอยล่อง
ขอมาเจอน้องที่เก่าเมื่อคราวเคียงคู่สุขสม
อ้ายลืมหัวใจไว้เดชอุดมขอวอนอย่าให้รักล้ม
สาวเดชอุดมโปรดมีฮักเดียว


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: aswin ที่ 07 สิงหาคม 2006
เพราะทุกเพลงเลย  ดีใจจังเพลงที่เกี่ยวกับจังหวัดและสถานที่ท่องเที่ยว  O0


หัวข้อ: หนุ่มนากะแซง...ฟังหรือยัง
เริ่มหัวข้อโดย: หนุ่มนากระแซง ที่ 09 สิงหาคม 2006
  สาวเดชอุดมงามแท้ๆ โดยเฉพาะสาวบ้านนาเจริญ สาวเมืองเดช กะงามเด...  O0

เพลง ฮักสาวเดชอุด


หัวข้อ: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี : หนุ่มอุบลคนซื่อ
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 02 ตุลาคม 2006
เทพพร เพชรอุบล - หนุ่มอุบลคนซื่อ
http://www.onsorn.com/swf/mp3ss42d.swf

หนุ่มอุบลคนซื่อ
เทพพร เพชรอุบล


หนุ่มอุบล..ซังคนสาวยโสธร อุตสาห์ไปรอที่ยศนคร
รอนัดงามงอนงานบุญบั้งไฟ
นัดให่อ้ายมา แต่แล้วอีหล่าหลบหน่าไปไส
หรือไปจูดบั้งไป กับผู้ชายใหม่เมืองยโสธร

อกร้อนรุ่ม..มันกลุ้มอยากกลับอุบล
พึ่งจะรู้ว่าหลงกล นัดสับสนเป็นคนกะล่อน
หล่าเอ้ยหล่า อ้ายคอยถ่าตากฝนเปียกปอน
หว่าแหม่นเจ้าสิมาฟ้อน ทั้งหย่มทั้งย่อน ฟ้อนบุญบั้งไฟ

ตุ้มเปิ้ดเปิง  ขบวนเซิ้งเขาแห่ แหลเอ้าแลแลเอ้าแล
บ่เห็นแต่เงาบังอร ..ซึ้งข้อยซึ้ง ซึ้งน้ำใจสาวยะโสธร
กลับกลอกหลอกหลอน พูดแล้วถอนหมดเชื่อถือ

หนุ่มอุบล..  ซังคนสาวยะโสธร
มาเฮ้ดให้ใจอ้ายกร่อน บ่คือตอนเว้ากันซุมื่อ
โพดพะโลสาวยะโส ใจดำคือหมื่อ
บ่สมคำเขาล่ำลือ ใจดำคือหมื่อเฮ้ดบั้งไฟ


หัวข้อ: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี : เสียงพิณเสียงแคน
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 02 ตุลาคม 2006
เสียงพิณเสียงแคน
นพดล ดวงพร


http://www.onsorn.com/swf/mp3ss74d.swf

เราจากกันเมื่อวันที่สี่
คนดีเคยให้สัญญา
เธอบอกจะคืนมาหา
ไฉนแก้วตาเหมือนกับมีปีกบิน
อุบลไม่ใช่คนละถิ่น
อำเภอวารินก็เป็นถิ่นเดียวกัน
เมื่อก่อนมีเธอและฉัน
เคยพรอดรักกันอยู่บนฝั่งน้ำมูล
ดอกคูณนั้นก็เหลืองเต็มต้น
นพดลเป่าแคนดีดพิณ
เตือนบอกเธอควรถวิล
บ้านท่าวังหินยังเป็นถิ่นสมบูรณ์
อย่าลืมฝั่งลำน้ำมูล
อย่าลืมดอกคูณเสียงแคนเสียงพิณ
(เสียงแคนเสียงแคนเสียงพิณ)

เสียงพิณก้องดังมาโด๊ดต่ง
สาวอนงค์นาดน้องทองหล้าอยู่ไส
หรือ อยู่ใกล้ขอนแก่นกาฬสินธ์
ครั้นได้ฟังเสียงพิณ ให้ว่าพี่ชายนำเอิ้น

เชิญฟังเสียงเพลงพี่ก่อน
นพดล ดวงพร เรียกน้องกลับคืน
คอยอยู่แต่ทนสุดผืน
ทุกวันทุกคืนคอยแต่น้องกลับมา

เสียงพิณก้องดังมาโด๊ดต่ง
สาวอนงค์นาดน้องทองหล้าอยู่ไส
หรือ อยู่ใกล้ขอนแก่นกาฬสินธ์
ครั้นได้ฟังเสียงพิณ ให้ว่าพี่ชายนำเอิ้น

เชิญฟังเสียงเพลงพี่ก่อน
นพดล ดวงพร เรียกน้องกลับคืน
คอยอยู่แต่ทนสุดผืน
ทุกวันทุกคืนคอยแต่น้องกลับมา
ทุกวันทุกคืนคอยแต่น้องกลับมา
หัวข้อ: อกหักวันแห่เทียน
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 26 พฤศจิกายน 2006
เพลง อกหักวันแห่เทียน
ร้องโดย ดอกอ้อ ทุ่งทอง (สาวอุบลฯ)

http://www.youtube.com/watch?v=bUrxol2B5qE

น้ำ ตาหล่น แล้วสาวอุบล คนนี้ คอยแล้วคอยถ่าพี่ เข้าพรรษาสิมาแห่เทียน แต่แล้วบ่เห็น
เฮ็ดให้เสียเส้นจนวิงเวียน ยืนเบิ่งขบวนเขาแห่เทียน แล้วนั่งก้มหน้าน้ำตามันไหล

นัด น้องถ่า เข้าพรรษาสิมาแห่เทียน  ใจ อ้ายเปลี่ยน บ่มาให้ถ่าลองๆ
คนหนองบัว  ลำภูเบิ่งดูตัวน้อง  ให้นั่งหมอง นั่งถ่าหาอ้ายบ่มี

ทุ่ง ศรีเมือง ผู้คนนองเนืองดาษดื่น เขา ม่วนชื่น สดชื่นเหมือนกับทุกปี
แต่ น้องเหงา นั่งเศร้าน้ำตาไหลปรี่ ปวด ฤดี ช้ำใจในทุ่งศรีเมือง

เคืองใจแค้น แสนเจ็บใจนี่ เคืองใจแค้น แสนเจ็บใจนี่
สาวอุบลคนคอยถ่าพี่ วันนี้ทุกข์แฮง อ้ายส่างแกล้ง ส่างแกล้ง ผิดนัดตัดทาง
เฮ็ดให้นางเหงาใจ จั่งใด๋หนออ้าย สั่งมาหลาย สัญญาแปรเปลี่ยน
สั่งมาหลาย สัญญาแปรเปลี่ยน วันแห่เทียนนัดไว้จั่งใด๋อ้ายบ่มา
ให้น้องถ่า ถ่าอยู่คนเดียว เหลียวแล้วเหลียวหาชาย เมื่อยใจจนท้อ

.อ้ายไปไสนอ ไสนอจั่งบ่เห็นมา ตั๊วให้น้องถ่า วันเข้าพรรษาแห่เทียน
อ้ายลืมวันนัด สัญญาที่หมุนมาเวียน ลืมวันแห่เทียน สองเราที่เฝ้านัดเจอ
อ้ายลืม ลืมสาวเมืองอุบล ลืมคน ที่อ้ายบอกฮักเสมอ ลืมทุ่ง ศรีเมืองอดีตนัดเจอ
ลืมหมดแล้วเด้อ ความหลังบนฝั่งน้ำมูล

ซึ้งใจแล้วคนหนองบัว ซึ้งใจแล้วคนหนองบัว มาตั๊วให้ใจว้าวุ่น
อกหักเสียรักขาดทุน อกหักเสียรักขาดทุน เสีย ศูนย์แล้วสาวอุบล
เสีย ศูนย์แล้วสาวอุบล
......
เบิ่งคนมาหลายล้น หลูโตนเจ้าของหลายนี่ มื้อแห่เทียนอกหักแล้วนี่
โอ้ยหนอ อ้ายบ่มา นี่ แหละหนา คนใจบ่แน่ มีหม่องแว หลายทางตี้เพิ่น
จั่งไปจนเพลิน แล้วลืมน้อง แล้วลืม น้อง


หัวข้อ: ตอบ : รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 24 มีนาคม 2007
(http://www.onsorn.com/swf/taiSpecail.jpg)

สาวอุบลรอรัก - ต่าย อรทัย

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss95d.swf

.เสียงทวงสัญญา ที่ดังแว่วมาจากสาวอุบล
ถึงคนที่ลืมความหลังฝั่งลำน้ำมูล ฮักบ่จริง ทิ้งสาวให้ว้าวุ่น
น้ำใจช่างเปลี่ยนเวียนหมุน บ่เหมือนสัญญาเมื่อคราก่อนนั้น

..สัญญาฝั่งมูลฤดูดอกคูน มันเหลืองตระการ
สายธารแม่มูลไหลหลั่ง ดั่งธารสวรรค์ ลอยล่องเรือ
สุขเหลือสัญญาฮักมั่น บ่นึกว่าจะแปรผัน
สิ้นแล้วสวรรค์ แห่งลำน้ำมูล

..ฮักบ่จริง ทอดทิ้ง ลืมง่าย น้ำมูลใส แต่น้ำใจฮักขุ่น
นี่แหละหนอ ใจพ่อคุณ เปลี่ยนเวียนหมุน ลวงหลอกสาว
..ลืมแล้วหรือยัง เสียงเพลงแว่วดังสะกิดเตือนใจ
ร้าง ไกลพี่คงจำได้ ฝั่งมูลหน้าหนาว สาวสู้ทน ร้อนฝนรอคอยข่าว
ฝนลาเริ่มแล้วลมหนาว พี่คงลืมสาวอุบลแล้วหนอ

..ฮักบ่จริง ทอดทิ้ง ลืมง่าย น้ำมูลใส แต่น้ำใจฮักขุ่น
นี่แหละหนอ ใจพ่อคุณเปลี่ยนเวียนหมุน ลวงหลอกสาว
..ลืมแล้วหรือยังเสียงเพลงแว่วดังสะกิดเตือนใจ
ร้าง ไกลพี่คงจำได้ ฝั่งมูลหน้าหนาว
สาวสู้ทน ร้อนฝนรอคอยข่าว ฝนลาเริ่มแล้วลมหนาว
พี่คงลืมสาว อุบลแล้วหนอ...


หัวข้อ: ตอบ : รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 27 เมษายน 2007
เพลงเหรียญทองใจ
คำร้อง  ทำนอง  สลา  คุณวุฒิ  
ขับร้อง  ต่าย  อรทัย  
เพลงประชาสัมพันธ์กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔ อุบลราชธานี  ปี ๒๕๕๑ "ดอกบัวเกมส์"


(http://img295.imageshack.us/img295/2610/0011nr.jpg)

http://www.onsorn.com/swf/mp3ss96d.swf

ดอกบัวงามในลำน้ำแม่มูลยิ้มส่ง
แคนลำโขงเสียงละมุนดอกคูณบาน
คอยรับขวัญผู้มายลถิ่นอุบลมณีอิสาน
ฝ้ายขาวหยิบจากพาขวัญผูกแขนสู่แดนบ้านเฮา

เชิญมาแญงร่มเงาถิ่นบัวงามลำน้ำแม่มูล
เบิ่งดอกคูณอุ่นน้ำใจซึ้งในคำเว้า
คนเมืองนักปราชญ์ราชธานีขอเชิญหมู่เจ้า
มากินเข้าเซามีแฮงแข่งขันกีฬา
มาเด้อมากินเข้าเซามีแฮงแข่งขันกีฬา

ดอกบัวเกมส์เกมส์ของเราเยาวชนไทย
แข่งขันน้ำใจมากกว่าชัยชนะ
ดอกบัวเกมส์เกมส์ของเราเยาวชนไทย
ทุกการชิงชัยเหรียญทองใจเราครองร่วมกัน

เก็บบัวบานแบ่งความฝันมารอเอิ้นสั่ง
ปลูกความหวังของบ้านเมืองกับลูกหลาน
เหรียญทองรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าเหรียญใดในการแข่งขัน
ชาวอุบลผูกฝ้ายรักมั่นเพื่อไทยนั้นรักเป็นหนึ่งเดียว
หัวใจของการแข่งขันคือให้ไทยนั้นรักเป็นหนึ่งเดียว

ดอกบัวเกมส์เกมส์ของเราเยาวชนไทย
แข่งขันน้ำใจมากกว่าชัยชนะ
ดอกบัวเกมส์เกมส์ของเราเยาวชนไทย
ทุกการชิงชัยเหรียญทองใจเราครองร่วมกัน

เก็บบัวบานแบ่งความฝันมารอเอิ้นสั่ง
ปลูกความหวังของบ้านเมืองกับลูกหลาน
เหรียญทองรักนั้นยิ่งใหญ่กว่าเหรียญใดในการแข่งขัน
ชาวอุบลผูกฝ้ายรักมั่นเพื่อไทยนั้นรักเป็นหนึ่งเดียว
หัวใจของการแข่งขันคือให้ไทยนั้นรักเป็นหนึ่งเดียว


เอื้อเฟื้อเพลงโดย  หนุ่มกำปอ
บรรจงพิมพ์เนื้อโดย ออนซอน


หัวข้อ: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี : ลำเต้ย..แห่เทียนเข้าพรรษา
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 04 กรกฎาคม 2007
ลำเต้ย..แห่เทียนเข้าพรรษา
ขับร้อง - ป. ฉลาดน้อย  ส่งเสริม
           - อังคนางค์  คุณไชย

http://www.onsorn.com/swf/hifias2d.swf


หัวข้อ: ตอบ : รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: อาติ๊ด ที่ 10 สิงหาคม 2007
.............เพิ่งเข้ามา มีแต่เพลงเป็นตาฮักเป็นตาแพง .........อยากโหลดเก็บไว้บ้างน่ะครับ
ขอบคุณเวป มาสเตอร์โอ๊ต


หัวข้อ: ฟังและดาวน์โหลด เพลงอุบลฯ ดอกบัวเกมส์
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 23 มกราคม 2008
เพลง อุบลฯดอกบัวเกมส์

Podcast


เพลง อุบลฯดอกบัวเกมส์
คำร้อง ทำนอง  -นายอารมณ์ บุญห่อ ( รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ )
สร้างดนตรี-เรียบเรียง - หน่องYellowStudio
ขับร้อง     - นายธนกฤต จงจิตต์
ประสานเสียง  - คณะนักเรียนโรงเรียนวารินชำราบ
ผลิตเมื่อ มกราคม 2551

      กีฬาเยาวชนไทย มีแต่สมัยโบราณนานมา
ไก่ชนของพระราชา ประกาศศักดาสร้างความเกรียงไกร
นเรศวรสร้างความเป็นไทย ไม่เป็นทาสใครเพราะเกมส์กีฬา
      
  เกมส์ของเยาวชน ยิ่งใหญ่ในเกมส์กีฬา
อุบลเมืองดอกบัวบานเป็นสถานเวทีชิงชัย
ให้ดอกบัวเกมส์ยิ่งใหญ่ ติดตราตรึงใจ ชาวไทยทุกคน

เทิดไท้องค์ภูมิพล มหามงคล 80 พรรษา
แข่งขันเพื่อคว้าชัยมา ด้วยความมานะอดทน
เตรียมตัวด้วยการฝึกตน ให้เยาวชนนั้นมีน้ำใจ
รู้แพ้รู้ชนะ อภัย  ร่วมชิงชัย ในดอกบัวเกมส์
    
เชิญชม ดอกบัวเกมส์ เกมส์เยาวชนไทย
เชิญเที่ยวเมืองอุบล เชิญชมดอกบัวเกมส์

*************
บันทึกเสียง มิกซดาวน์
ห้องบันทึกเสียง YellowStudio จ.อุบลฯ
ครูโอ๊ต ออนซอน ประสานงาน
กัลยกร จงจิตต์  อำนวยการผลิต

ร่วมสนับสนุนโดย
www.ubonguide.org
www.onsorn.com
www.yellowstudio.us

ลิ้งสำหรับ Download : http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=30EDFC2562F35JKRUPEAAYJ5FXTS2U (http://www.uploadd.com/download.aspx?pku=30EDFC2562F35JKRUPEAAYJ5FXTS2U)
File Size  4.62 MB  
File name  ubon_DB_Games.mp3  
Description เพลงอุบลฯ ดอกบัวเกมส์ คำร้อง - ทำนอง : อารมย์ บุญห่อ ดนตรี - เรียบเรียง :ห้องบันทึกเสียง YellowStudio ขับร้อง : ธนกฤติ จงจิตต์

ฝากพี่น้องชาวบ้านออนซอน กระจายลิงค์ดาวน์โหลดไปยังแหล่งเว็บไซด์ต่าง ๆ ด้วยนะครับ  งานนี้หน่องเยลโล กะแจ้งเกิดอีกครั้งครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: อาติ๊ด ที่ 23 มกราคม 2008
สนุกดีครับ เสียงพี่หน่อง 555 ชอบเสียงกลอง+เบส ครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: จุฑาภรณ์ มิวสิคคอมพ์ ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2008
เรียนท่าน ออนซอน ทำเป็นMP3 แล้วให้สมาชาชิกช่วยเปิด น่าจะดีมากเลยครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2008
เรียนท่าน ออนซอน ทำเป็นMP3 แล้วให้สมาชาชิกช่วยเปิด น่าจะดีมากเลยครับ

หมายถึง เพลง อุบลฯดอกบัวเกมส์ หรือเปล่าครับ

มีลิงค์ให้ดาวน์โหลดเอ็มพีสาม ที่ใต้เนื้อเพลงอยู่นะครับ


หัวข้อ: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี : นาจะหลวย
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 26 พฤษภาคม 2008
เอามาเพิ่มอีก ๑ เพลงครับ

นาจะหลวย - ติ๊ก ทัศนา

http://www.onsorn.com/swf/hifias10d.swf

(เนื้อเพลงขอเวลาแกะก่อนเด้อ)


หัวข้อ: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี : เสน่ห์นาจะหลวย
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 26 พฤษภาคม 2008
เอามาเพิ่มอีก ๑ เพลงครับ

เสน่ห์นาจะหลวย - ติ๊ก ทัศนา

http://www.onsorn.com/swf/hifias11d.swf

(เนื้อเพลงขอเวลาแกะก่อนเด้อ)

หมายเหตุ - เจตนาของการเผยแพร่มิได้มุ่งหวังทางการค้า  หากเจ้าของเพลงเห็นว่าเป็นการกระทำที่ท่านอาจจะได้รับความเสียหายกรุณาแจ้งลบได้ทันทีครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ลุงกานต์ ที่ 26 พฤษภาคม 2008
ม่วนเนาะ   ฟังแล้วคิดถึงสวิสเซอแลนด์


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 15 กรกฎาคม 2008
เพิ่มอีก ๑ เพลงครับ
เป็นเพลงที่นำเสนอเกี่ยวกับคำขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี

เมืองดอกบัว
คำร้อง : คำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี
ทำนอง : นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
ขับร้อง : ด.ญ.วัชรี  วรรณลี และ ด.ญ.ณัฐชา  เทศเพราะผล

http://www.onsorn.com/swf/hifias20d.swf

เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhon ที่ 21 สิงหาคม 2008
เพลงเกี่ยวกับอุบลบ้านเฮามันยังมีอีกเพลงหนึ่งที่บ่อได้ลง เป็นเพลงเกี่ยวกับอุบลฯครับ ฮ้องโดยก้องเพชร แก่นนคร อยู่ในชุด หอมดอกคำใต้ เพลงนี่บอกถึงน้ำใจสาวอุบล หม่วนหลาย ผมมีแต่เทปทุกมื้อนี้หยังฟังอยู่ ถ้าเอาไปเฮ็ดเป็น MP 3 คือสิได้อยู่ ถ้าทีมงานบ้านออนซอนต้องการเทปที่ว่าสิก๊อปปี้ใส่ม้วนให้ เอาไปอัดลงคอมเองสิได้บ่อครับ แต่ผมบ่อมีเครื่องไม้เครื่องมือเฮ็ดได้ดอกครับ ถ้าต้องการกะส่งเมล์มาเด้อ mongkhonseeda@hotmail.com หรือโทร 081-9660668


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhon ที่ 08 กันยายน 2008
เพลงที่ว่านี้อยู่ในปกเพลงของ กรุงไทย ชุดที่ KT-043  ชุดเพลงเบิ่งโขง, หอมกลิ่นดอกคำใต้  หน้าที่ 2 ชื่อเพลง สาวลำน้ำมูล เพราะมากครับ  แต่ตอนนี้ผมมาดูไม่มีเทปไม่รู้หายไปไหน มีเพียงตลับเทปอย่างเดียว จะลองคนหาให้นะครับ 


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 08 กันยายน 2008
เพลงที่ว่านี้อยู่ในปกเพลงของ กรุงไทย ชุดที่ KT-043  ชุดเพลงเบิ่งโขง, หอมกลิ่นดอกคำใต้  หน้าที่ 2 ชื่อเพลง สาวลำน้ำมูล เพราะมากครับ  แต่ตอนนี้ผมมาดูไม่มีเทปไม่รู้หายไปไหน มีเพียงตลับเทปอย่างเดียว จะลองคนหาให้นะครับ 

ขอบคุณครับ  O0


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: mongkhon ที่ 13 กันยายน 2008
ลองเข้าไปเบิ่งนี้เด้อครับ เพราะว่ากรุงไทยเทปเขานำมาอัดใหม่ครับ ยังเป็นรายการเพลงเดิมๆ ตามที่ผมบอกไว้ครับ แต่มาทำเป็น CD ผมยังบ่อได้ไปหาเบิ่งเลยมามีขายจิงตามที่เขาโฆษณาบ่อhttp://www.oknation.net/blog/print.php?id=217441


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: sutiwat456 ที่ 20 มิถุนายน 2009
  ผมอยากจะได้เพลงทำอย่างไรครับ  ชื่อ"เพลงอุบลราชธานี"  ผมสามารถดาวโหลดได้อย่างไรครับ

คือ คุณแม่เป็นครูสอนนักเรียนอนุบาล  อยากเอาไปให้นักเรียนอนุบาลทำกิจกรรม  โดยใช้เพลงนี้ครับหัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 20 มิถุนายน 2009
  ผมอยากจะได้เพลงทำอย่างไรครับ  ชื่อ"เพลงอุบลราชธานี"  ผมสามารถดาวโหลดได้อย่างไรครับ

คือ คุณแม่เป็นครูสอนนักเรียนอนุบาล  อยากเอาไปให้นักเรียนอนุบาลทำกิจกรรม  โดยใช้เพลงนี้ครับส่งลิงค์ให้ทางข้อความส่วนตัวแล้วครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ขลุ่ยทองโคจร ที่ 21 มิถุนายน 2009
ป๋าอยากได้ ทำอย่างไรดีครับ ถ้าไม่เกินความสามารถ ขอบคุณครับที่เอามาแนะนำ

เพลงอะไรครับ
อิ อิ เต็มแผ่นพอดี เพลงอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับทางภูมิภาคนี้ครับ โอ ไม่ค่อยจะโลภเลยน๊ะเรา แต่อยากได้ แฮะ ๆ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: tongnongkai ที่ 14 ตุลาคม 2009
ขอความกรุณารบกวนสอบถามเกี่ยวกับเพลงด้วยคือมีเพื่อนถามมาว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรใครร้อง..คือเขาได้ยินนานแล้วเขามาถามเรา..แต่ก็ตอบไม่ได้
เลยรบกวนผู้รู้เรื่อง เพลงเกี่ยวกับเมืองอุบลสักนิดนะจ๊ะ...
คือเนื้อเพลงพอเลาๆ...มีใจความว่า
"..คิดถึงอุบลราชธานี เมื่องดอกบัวนี้คือที่เกิดกาย เสียงแคนดอกคูน น้ำมูลกว้างใหญ่ ดำผุดดำว่าย ตามประสา ไพเราะจำเรียง สำเนียงเพลงแคน คนหนุ่มควงแขน ผู้สาวสบตา.."

หากผู้รู้ท่านใดทราบกรุณาตอบด้วยจักขอบคุณยิ่ง


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: พรสิบ ที่ 26 ตุลาคม 2009
เพลงนี้มอบพิเศษสำหรับท่านที่เคยไปเยือนอุบลฯ

คิดถึงอุบล

สายัณห์  สัญญา (ต้นฉบับ)
http://www.onsorn.com/swf/mp3ss59d.swf


สลา คุณวุฒิ  (ร้องใหม่)
http://www.onsorn.com/swf/mp3ss48d.swf

*มาถิ่นอุบลเจอคนแต่งามงาม สมแล้วสมนาม
คนงามแห่งเมืองดอกบัว บัวเมืองอุบล
ผู้คนเขาลือกันทั่ว บัวเมืองไหนบ่ถูกใจตัว
เหมือนดอกบัวของเมืองอุบล

*รวยรินกลิ่นบัวหอมยั่วหัวใจภมร
บัวของบังอรยั่วใจอ้าย สั่นเหลือทน
ดอกบัวในบึง งามซึ้งตรึงใจทุกต้น
ยังบ่งามปานสาวอุบล โอ้แม่น่ามนเป็นตาออนซอน

*เป็นบุญตาที่ได้มาถึงเมืองอุบล
ได้พบหน้ามนแล้วอ้าย บ่อยากลาจร
อยากอยู่อุบลช่วยหน้ามน คราดไถนาดอน
แต่จำใจจำไปจำจร เพราะเป็นตำรวจต้องตรวจชายแดน

*ลาก่อนตาหวาน สาบานกับแม่น้ำมูล
ชีวิตดับสูญบ่ลืมดอกคูณเสียงแคน
ทำบุญครั้งใด ตั้งใจเอาไว้เหนียวแน่น
เก็บดอกบัวไว้พระทั่วแดน ขอให้มีแฟนอยู่เมืองอุบล...

*เป็นบุญตาที่ได้มาถึงเมืองอุบล
ได้พบหน้ามนแล้วอ้าย บ่อยากลาจร
อยากอยู่อุบลช่วยหน้ามน คราดไถนาดอน
แต่จำใจจำไปจำจร เพราะเป็นตำรวจต้องตรวจชายแดน

*ลาก่อนตาหวาน สาบานกับแม่น้ำมูล
ชีวิตดับสูญบ่ลืมดอกคูณเสียงแคน
ทำบุญครั้งใด ตั้งใจเอาไว้เหนียวแน่น
เก็บดอกบัวไว้พระทั่วแดน ขอให้มีแฟนอยู่เมืองอุบล...

ครูครับ...มีแบบมิดี้ของพี่เป้ามั้ยครับ..อยากได้มาร้องครับชอบมาตั้งแต่ตอนเป็นผู้บ่าวส่ำน้อยแล้ว


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: kt_direx ที่ 19 ธันวาคม 2009
อัพโหลดเพลงลงยังไงครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 19 ธันวาคม 2009
อัพโหลดเพลงลงยังไงครับ

เชิญทางนี้เลยครับ ให้พื้นที่ ๕ กิ๊ก
http://www.4shared.com/


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2010
ฝากไว้ซักเพลงครับ
http://www.4shared.com/file/176552568/c6e5b367/_online.html


ไม่ทราบว่า เพลงนี้เป็นเพลงของท่านหรือเปล่า เพราะตามไปโหลดอีกทีก็โหลดไม่ได้แล้ว

http://www.onsorn.com/song/swf/hifias14d.swf

ผมฟังแล้วชอบครับ เพราะดี มีชื่อเพลงมั๊ยครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 07 พฤษภาคม 2010
เพลงกันเกราเกมส์

Podcast


  คำร้อง : ครูธีระพล ลครรำ  
  ทำนอง : ครูสลา คุณวุฒิ  
  ขับร้อง : น.ส. วชิรารักษ์ โลหะสารและทีมงาน เยลโลสตูดิโอ  
  โปรดิวเซอร์ : ธนกฤต จงจิตต์  
  ผู้ประสานงาน : นายเพลิน วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัียอุบลราชธานี  
      
  อรุณเบิกฟ้า แสงสุริยา ส่องผาชะนะได  
  ไก่คู่ขวัญ ลำโขง ลำมูล โก่งคอขัน เบิกบาน  
  ดอกบัวงามสื่อสัมพันธ์ ต้นกันเกรา ที่งามตระการ  
  ชาวอุบล สามัคคียึดมั่น ขอเชิญทุกท่าน มาเยือนบ้านเรา  
  SOLO  
  กีฬา สร้างคน สร้างชาติ อุบลประกาศเมืองราชธานี  
  สืบประเพณี ตามวิถี มีเรื่องเล่า  
  ชมต้นเทียนเมืองปราชญ์ ศาสน์บุรี ที่มีนานเนา  
  หอมดอกกันเกรา ผูกขวัญรักมั่น แข่งขันกีฬา  
  กีฬา กติกา กลมเกลียว รวมเป็นหนึ่งเดียว ในกันเกราเกมส์  
      
  * กันเกราเกมส์ เกมกีฬา มหาวิทยาลัย  
  แข่งขันชิงชัย เชื่อมใจ เพิ่มความกลมเกลียว  
  กันเกราเกมส์ เกมกีฬา มหาวิทยาลัย  
  ผูกพันสายใย เหรียญทองนำชัย คล้องคอร่วมกัน  
  ไก่คู่ขวัญ โก่งคอขัน ตะวันยิ้มส่ง  
  แม่มูล ลำโขง ไหลรวมกัน สัมพันธ์นานมา  
  เติมความหวัง พลังใจ สู่เส้นชัย ที่เราใฝ่หา  
  เหรียญทองจะยิ่งล้ำค่า คล้องไทยทั่วหล้า ให้รักสามัคคี  
  เหรียญทอง ของการแข่งขัน คล้องใจรักมัน ไทยรักสามัคคี  
  SOLO  
  (*)  
 
 


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: t_ub ที่ 13 สิงหาคม 2010
ถึง ออนซอน เว็บมาสเตอร์

เพลงเมืองดอกบัว กรุณาช่วย

ใส่ที่มาของเพลงให้ด้วยนะครับ

 ttm


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: t_ub ที่ 13 สิงหาคม 2010
*ที่มาของเพลงเมืองดอกบัว ครับ
คำร้อง : คำขัวญจังหวัดอุบลราชธานี
ทำนอง : นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
ขับร้อง : ด.ญ.วัชรี  วรรณลี และ ด.ญ.ณัฐชา  เทศเพราะผล

 ttm


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 13 สิงหาคม 2010
ถึง ออนซอน เว็บมาสเตอร์

เพลงเมืองดอกบัว กรุณาช่วย

ใส่ที่มาของเพลงให้ด้วยนะครับ

 ttm

ขอบคุณครับที่ให้ข้อมูล  ttm


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ส คนโก้ ที่ 22 กรกฎาคม 2012
อยากได้เพลงทั้งหมดนี้โหลดยังไงครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 22 กรกฎาคม 2012
อยากได้เพลงทั้งหมดนี้โหลดยังไงครับ

ผมก็อยากได้(คืน)เหมือนกันครับ
อุตส่าห์รวบรวมจาก คนโน้น คนนี้ จากหลายๆ แหล่ง แต่ต้องมาสูญสิ้นกับคุณภาพของฮาร์ดดิสก์ทั้งสองครั้งสองครา จนไม่สามารถกู้คืนได้
ต้นฉบับที่เป็นม้วนเทปก็หมดสภาพแล้วครับ


หัวข้อ: Re: รวมเพลง...เกี่ยวกับอุบลราชธานี
เริ่มหัวข้อโดย: สมชัย ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2013
อยากได้เพลงทุกเพลงที่ท่านโพสต์ไว้ แต่โหลดไม่ได้ ทำไงดี