กระดานสนทนาบ้านออนซอน

เมืองดอกบัว...อุบลราชธานี => ห้องภาพเมืองอุบลฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006หัวข้อ: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่  

หลังจากว่างเว้นจากภาระกิจของทางราชการ ก็นำภาพงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ปี ๒๕๔๙ มาให้ชมครับ
ดูที่ภาพบรรยากาศนะครับ  อย่าดูที่ฝีมือ ผมยังต้องพัฒนาเครื่องมือและฝีมืออีกมากทีเดียวครับ

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_001.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_002.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_003.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_004.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_005.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_006.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_007.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_008.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_009.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_010.jpg)หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_011.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_012.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_013.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_014.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_015.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_016.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_017.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_018.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_019.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_020.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_021.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_022.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_023.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_024.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_025.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_026.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_027.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_028.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_029.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_030.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_031.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_032.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_032.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_033.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_034.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_035.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_036.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_037.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_038.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_039.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_040.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_041.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_042.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_043.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_044.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_045.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_046.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_047.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_048.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_049.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_050.jpg)หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_051.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_052.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_053.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_054.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_055.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_056.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_057.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_058.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_059.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_060.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_061.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_062.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_063.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_064.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_065.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_066.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_067.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_068.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_069.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_070.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_071.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_072.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_073.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_074.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_075.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_076.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_077.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_078.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_079.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_080.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_081.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_082.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_083.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_084.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_085.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_086.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_087.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_088.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_089.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_090.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 16 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_091.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_092.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_093.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_094.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_095.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_096.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_097.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_098.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_099.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_100.jpg)

๑ ใน ๓ ครับ  พักยกไว้ก่อน  เดี๋ยวมาต่อครับ


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
ต่อยกที่ ๒ ครับ

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_101.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_102.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_103.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_104.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_105.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_106.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_107.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_108.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_109.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_110.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_111.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_112.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_113.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_114.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_115.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_116.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_117.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_118.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_119.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_120.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_121.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_122.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_123.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_124.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_125.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_126.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_127.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_128.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_129.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_130.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_131.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_132.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_133.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_134.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_135.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_136.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_137.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_138.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_139.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_140.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_141.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_142.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_143.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_144.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_145.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_146.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_147.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_148.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_149.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_150.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_151.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_152.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_153.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_154.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_155.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_156.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_157.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_158.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_159.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_160.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_161.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_162.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_163.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_164.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_165.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_166.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_167.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_168.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_169.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_170.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_171.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_172.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_173.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_174.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_175.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_176.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_177.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_178.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_179.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_180.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_181.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_182.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_183.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_184.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_185.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_186.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_187.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_188.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_189.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_190.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_191.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_192.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_193.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_194.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_195.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_196.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_197.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_198.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_199.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_200.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_201.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_202.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_203.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_204.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_205.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_206.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_207.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_208.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_209.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_210.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_211.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_212.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_213.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_214.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_215.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_216.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_217.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_218.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_219.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_220.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_221.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_222.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_223.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_224.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_225.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_226.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_227.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_228.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_229.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_230.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_231.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_232.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_233.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_234.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_235.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_236.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_237.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_238.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_239.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_240.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_241.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_242.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_243.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_244.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_245.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_246.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_247.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_248.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_249.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_250.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_251.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_252.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_253.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_254.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_255.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_256.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_257.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_258.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_259.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_260.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_261.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_262.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_263.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_264.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_265.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_266.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_267.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_268.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_269.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_270.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_271.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_272.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_273.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_274.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_275.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_276.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_277.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_278.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_279.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_280.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_281.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_282.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_283.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_284.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_285.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_286.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_287.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_288.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_289.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_290.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_291.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_292.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_293.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_294.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_295.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_296.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_297.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_298.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_299.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_300.jpg)


หัวข้อ: Re: ภาพเทียนพรรษาอุบลราชธานี ชุดที่ ๒ ขบวนแห่
เริ่มหัวข้อโดย: ออนซอน ที่ 17 กรกฎาคม 2006
(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_301.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_302.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_303.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_304.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_305.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_306.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_307.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_308.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_309.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_310.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_311.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_312.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_313.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_314.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_315.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_316.jpg)

(http://www.onsorn.com/2549/candle49/01/candle04_317.jpg)

หมดแล้วครับ  :wiggle: