วงเมโลเดียน

(1/1)

ไก่ต๊อก:
เปิดเทอมใหม่นี่ ผู้บริหารให้ทำวงเมโลเดียน ขนาดมาตรฐาน 1 วง
ให้ทำเป็นโครงการเสนอขึ้นไป   จึงอยากทราบว่าวงเมโลเดียนมาตรฐาน มีเครื่องดนตรีอะไรบ้างและมีอย่างละกี่ชิ้นครับ
ขอคำแนะนำจากผู้รู้ด้วยครับ      เคยเล่นแต่วง 4 ชิ้น  :D
   ขอบคุณอย่างสูงครับ

อู๊ด โคจร:
เรื่องจำนวนนี่ผมไม่มั่นใจนะครับพี่ แต่เรื่องชนิดนี่ ตอนผมไปเป็นวิทยากรพิเศษนี่เท่าที่จำได้ นอกจากพวกกลองต่างๆและฉาบแล้วก็มี
เมโลเดี้ยน หนิงหน่อง ขลุ่ย แค่นี้วงเล็กๆก็น่าจะพอครับ  รอท่านอื่นๆมาเพิ่มครับ

เด็กร้อยเอ็ด:
วงเมโลเดี้ยน หมายถึง วงดนตรีที่ประกอบด้วย เครื่องดนตรีเมโลเดี้ยนชนิดต่างๆ (เสียงโซปราโน เสียงอัลโต เสียงเทนเนอร์ และเสียงเบส) บรรเลงผสมรวมกับเครื่องกระทบ (Percussion) ประเภท Bass Drums, Snare Drums, Tri, Quad-Tom, Marching Bell, Cymbals โดยไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องกระทบขอบสนาม (Pit Percussion) ทุกชนิด

คัดมาจากที่นี่ครับ
http://area.obec.go.th/phitsanulok1/mahakam_N/yo/yo01.doc

2. ลักษณะของวงเมโลเดียน
วงเมโลเดียนประกอบด้วย
2.1 คทากร 1 คน
2.2 จำนวนผู้บรรเลง ไม่น้อยกว่า 40 คน
2.3 กลุ่มของเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
2.3.1 เมโลเดียน (Melodian) เป็นเครื่องดนตรีประเภทวงเมโลเดียน ขนาดต่าง ๆ เช่น โซปราอัลโตเทเนอร์ เบส นำมาจัดผสมวงตามความเหมาะสม ตามหลักการทฤษฎีดนตรีสากล
2.3.2 เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ (Percussion) ตัวอย่างเช่น เครื่องที่ใช้บรรเลง ประกอบการเดินสนาม คือ กลองเล็ก (Snare Drum), กลองใหญ่ (Bass Drum), ฉาบ (Cymbals), มาร์ชชิ่งเบลล์ (Marching Bell), กลองชุดขนาดต่าง ๆ (Tim Toms) เครื่องดนตรี มาร์ชชิ่ง ไซโลโฟน (marching Xylophone) เครื่องดนตรีบรรเลงขอบสนามผู้บรรเลงไม่เกิน 5 คน (ห้ามใช้กลองคอนเสิร์ท และกลองทิมปานี)
2.3.3 อุปกรณ์ประกอบการแสดง ตัวอย่างเช่น ธง , ร่ม , พัด , ริบบิ้นหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม

คัดมาจากที่นี่ครับ
http://acpscout.igetweb.com/index.php?mo=14&newsid=19056

ไก่ต๊อก:
โอ้โห เร็วดีจัง น่าจะตรงครับ เดี๋ยวไปแยกชิ้นอีกที
อ้อ แต่แยกชิ้นของเมโลเดียน เขาใช้จำนวนเท่าไหร่ครับ คือ
  - โซปราโน  จำนวน..........ชิ้น
  - อัลโต         จำนวน..........ชิ้น
  - เทนเนอร์  จำนวน..........ชิ้น
  - เบส           จำนวน..........ชิ้น

ท่านใดทราบกรุณาเพิ่มเติมได้ครับ 

ขอบคุณท่านเด็กร้อยเอ็ด , ท่านอู๊ด โคจร มากๆครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ