นาฬิกาไทยแท้ ครับ ทำเอง พร้อมวิธีทำเพิ่มลงบนหน้า Desktop

<< < (2/3) > >>

นายเปี๊ยก:
หามาตั้งนาน  นาฬิกาที่เดินตรง   เพราะปกติจะเห็นเดินเป็นวงกลม
                                                                               :starwars:

ทศพล:
อ้างจาก: นายเปี๊ยก ที่ 25 เมษายน 2007

หามาตั้งนาน  นาฬิกาที่เดินตรง   เพราะปกติจะเห็นเดินเป็นวงกลม
                                                                               :starwars:


น้าๆ อันนี้เดินเป็นตัวอักษร ไม่ใช่เดินตรงนะ   :badlaugh:

Drunk:
มาแล้วครับ วิธีติดตั้งนาฬิกาแบบไทยแท้ บน Desktop

ก่อนอื่นนะครับ ดาวน์โหลดไฟล์ในลิ้งค์ข้างล่างนี้ก่อนนะครับ (เลือกเอานะไฟล์เดียวก็พอ ว่าจะเอานาฬิกาสีเขียว หรือ นาฬิกาสีน้ำเงิน)


สีเขียวอันนี้
http://www.uploadtoday.com/download.php?67feaee4babebfbe76c3c3185b3b660c


สีน้ำเงินอันนี้
http://www.uploadtoday.com/download.php?a0fac4603796055f4225042a2140da12


เมื่อเลือกดาวน์โหลด File มาแล้ว ก็แตกไฟล์ออกไปเก็บไว้ตรงที่ไหนก็ได้ครับตามต้องการ
จะต้องเจอกันดีทีที่ชาติต้องการ
วิธีติดตั้งบน Desktop

1. คลิกขวาที่ Desktop แล้วเลือก Properties ครับ แล้วเลือกแทบ Desktop ดังรูปครับ2. กดปุ่ม Castomize Desktop ครับ แล้วเลือกแทบ Web ดังรูปครับ
3.กดปุ่ม Browse แล้วก็ค้นหาแล้วใส่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาครับ ที่คายออกมาแล้วนะครับ4. เสร็จแล้วก็กด OK ตลอดครับ จนออกจาก Properties ครับ จะเห็น ช่องนาฬิกาไทยแท้ บน Desktop ครับ แล้วก็จัดการปรับตำแหน่งในแนวนอน ให้ยาวตามต้องการครับ

5. ต่อไปก็ทำการล็อคนาฬิกาไม่ให้ขยับไปไหน ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะได้ดังรูปครับ แล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกที่ Lock desktop item ตามรูปเลยครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับ
ท่านก็จะได้นาฬิกาไทยแท้ แบบตัวอักษรตามต้องการครับ

มานพ:
น่าจะเพิ่มให้มัน random ตำแหน่งบนจอนะครับ  O0 O0 O0

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
<!-- Begin
function clock() {
if (!document.layers && !document.all) return;
var digital = new Date();
var hours = digital.getHours();
var minutes = digital.getMinutes();
var seconds = digital.getSeconds();
var amOrPm = "";
var hour = "";
var m = "นาที ";
var s = "วินาที";
if (hours == 0) amOrPm = "", hour = "เที่ยงคืน", h = "";
if (hours == 1) amOrPm = "", hour = "ตีหนึ่ง";
if (hours == 2) amOrPm = "", hour = "ตีสอง";
if (hours == 3) amOrPm = "", hour = "ตีสาม";
if (hours == 4) amOrPm = "", hour = "ตีสี่";
if (hours == 5) amOrPm = "", hour = "ตีห้า";
if (hours == 6) amOrPm = "", hour = "หกโมงเช้า";
if (hours == 7) amOrPm = "", hour = "หนึ่งโมงเช้า";
if (hours == 8 ) amOrPm = "", hour = "สองโมงเช้า";
if (hours == 9) amOrPm = "", hour = "สามโมงเช้า";
if (hours == 10) amOrPm = "", hour = "สี่โมงเช้า";
if (hours == 11) amOrPm = "", hour = "ห้าโมงเช้า";
if (hours == 12) amOrPm = "", hour = "เที่ยงวัน";
if (hours == 13) amOrPm = "", hour = "บ่ายหนึ่ง";
if (hours == 14) amOrPm = "", hour = "บ่ายสอง";
if (hours == 15) amOrPm = "", hour = "บ่ายสาม";
if (hours == 16) amOrPm = "", hour = "สี่โมงเย็น";
if (hours == 17) amOrPm = "", hour = "ห้าโมงเย็น";
if (hours == 18 ) amOrPm = "", hour = "หกโมงเย็น";
if (hours == 19) amOrPm = "", hour = "หนึ่งทุ่ม";
if (hours == 20) amOrPm = "", hour = "สองทุ่ม";
if (hours == 21) amOrPm = "", hour = "สามทุ่ม";
if (hours == 22) amOrPm = "", hour = "สี่ทุ่ม";
if (hours == 23) amOrPm = "-", hour = "ห้าทุ่ม";

if (minutes == 0) minutes ="", m = "";
if (seconds == 0) seconds ="", s = "";
if (minutes == 1) minutes ="หนึ่ง";
if (seconds == 1) seconds ="หนึ่ง";
if (minutes == 2) minutes ="สอง";
if (seconds == 2) seconds ="สอง";
if (minutes == 3) minutes ="สาม";
if (seconds == 3) seconds ="สาม";
if (minutes == 4) minutes ="สี่";
if (seconds == 4) seconds ="สี่";
if (minutes == 5) minutes ="ห้า";
if (seconds == 5) seconds ="ห้า";
if (minutes == 6) minutes ="หก";
if (seconds == 6) seconds ="หก";
if (minutes == 7) minutes ="เจ็ด";
if (seconds == 7) seconds ="เจ็ด";
if (minutes == 8 ) minutes ="แปด";
if (seconds == 8 ) seconds ="แปด";
if (minutes == 9) minutes ="เก้า";
if (seconds == 9) seconds ="เก้า";
if (minutes == 10) minutes ="สิบ";
if (seconds == 10) seconds ="สิบ";
if (minutes == 11) minutes ="สิบเอ็ด";
if (seconds == 11) seconds ="สิบเอ็ด";
if (minutes == 12) minutes ="สิบสอง";
if (seconds == 12) seconds ="สิบสอง";
if (minutes == 13) minutes ="สิบสาม";
if (seconds == 13) seconds ="สิบสาม";
if (minutes == 14) minutes ="สิบสี่";
if (seconds == 14) seconds ="สิบสี่";
if (minutes == 15) minutes ="สิบห้า";
if (seconds == 15) seconds ="สิบห้า";
if (minutes == 16) minutes ="สิบหก";
if (seconds == 16) seconds ="สิบหก";
if (minutes == 17) minutes ="สิบเจ็ด";
if (seconds == 17) seconds ="สิบเจ็ด";
if (minutes == 18 ) minutes ="สิบแปด";
if (seconds == 18 ) seconds ="สิบแปด";
if (minutes == 19) minutes ="สิบเก้า";
if (seconds == 19) seconds ="สิบเก้า";
if (minutes == 20) minutes ="ยี่สิบ";
if (seconds == 20) seconds ="ยี่สิบ";
if (minutes == 21) minutes ="ยี่สิบเอ็ด";
if (seconds == 21) seconds ="ยี่สิบเอ็ด";
if (minutes == 22) minutes ="ยี่สิบสอง";
if (seconds == 22) seconds ="ยี่สิบสอง";
if (minutes == 23) minutes ="ยี่สิบสาม";
if (seconds == 23) seconds ="ยี่สิบสาม";
if (minutes == 24) minutes ="ยี่สิบสี่";
if (seconds == 24) seconds ="ยี่สิบสี่";
if (minutes == 25) minutes ="ยี่สิบห้า";
if (seconds == 25) seconds ="ยี่สิบห้า";
if (minutes == 26) minutes ="ยี่สิบหก";
if (seconds == 26) seconds ="ยี่สิบหก";
if (minutes == 27) minutes ="ยี่สิบเจ็ด";
if (seconds == 27) seconds ="ยี่สิบเจ็ด";
if (minutes == 28 ) minutes ="ยี่สิบแปด";
if (seconds == 28 ) seconds ="ยี่สิบแปด";
if (minutes == 29) minutes ="ยี่สิบเก้า";
if (seconds == 29) seconds ="ยี่สิบเก้า";
if (minutes == 30) minutes ="สามสิบ";
if (seconds == 30) seconds ="สามสิบ";
if (minutes == 31) minutes ="สามสิบเอ็ด";
if (seconds == 31) seconds ="สามสิบเอ็ด";
if (minutes == 32) minutes ="สามสิบสอง";
if (seconds == 32) seconds ="สามสิบสอง";
if (minutes == 33) minutes ="สามสิบสาม";
if (seconds == 33) seconds ="สามสิบสาม";
if (minutes == 34) minutes ="สามสิบสี่";
if (seconds == 34) seconds ="สามสิบสี่";
if (minutes == 35) minutes ="สามสิบห้า";
if (seconds == 35) seconds ="สามสิบห้า";
if (minutes == 36) minutes ="สามสิบหก";
if (seconds == 36) seconds ="สามสิบหก";
if (minutes == 37) minutes ="สามสิบเจ็ด";
if (seconds == 37) seconds ="สามสิบเจ็ด";
if (minutes == 38 ) minutes ="สามสิบแปด";
if (seconds == 38 ) seconds ="สามสิบแปด";
if (minutes == 39) minutes ="สามสิบเก้า";
if (seconds == 39) seconds ="สามสิบเก้า";
if (minutes == 40) minutes ="สี่สิบ";
if (seconds == 40) seconds ="สี่สิบ";
if (minutes == 41) minutes ="สี่สิบเอ็ด";
if (seconds == 41) seconds ="สี่สิบเอ็ด";
if (minutes == 42) minutes ="สี่สิบสอง";
if (seconds == 42) seconds ="สี่สิบสอง";
if (minutes == 43) minutes ="สี่สิบสาม";
if (seconds == 43) seconds ="สี่สิบสาม";
if (minutes == 44) minutes ="สี่สิบสี่";
if (seconds == 44) seconds ="สี่สิบสี่";
if (minutes == 45) minutes ="สี่สิบห้า";
if (seconds == 45) seconds ="สี่สิบห้า";
if (minutes == 46) minutes ="สี่สิบหก";
if (seconds == 46) seconds ="สี่สิบหก";
if (minutes == 47) minutes ="สี่สิบเจ็ด";
if (seconds == 47) seconds ="สี่สิบเจ็ด";
if (minutes == 48 ) minutes ="สี่สิบแปด";
if (seconds == 48 ) seconds ="สี่สิบแปด";
if (minutes == 49) minutes ="สี่สิบเก้า";
if (seconds == 49) seconds ="สี่สิบเก้า";
if (minutes == 50) minutes ="ห้าสิบ";
if (seconds == 50) seconds ="ห้าสิบ";
if (minutes == 51) minutes ="ห้าสิบเอ็ด";
if (seconds == 51) seconds ="ห้าสิบเอ็ด";
if (minutes == 52) minutes ="ห้าสิบสอง";
if (seconds == 52) seconds ="ห้าสิบสอง";
if (minutes == 53) minutes ="ห้าสิบสาม";
if (seconds == 53) seconds ="ห้าสิบสาม";
if (minutes == 54) minutes ="ห้าสิบสี่";
if (seconds == 54) seconds ="ห้าสิบสี่";
if (minutes == 55) minutes ="ห้าสิบห้า";
if (seconds == 55) seconds ="ห้าสิบห้า";
if (minutes == 56) minutes ="ห้าสิบหก";
if (seconds == 56) seconds ="ห้าสิบหก";
if (minutes == 57) minutes ="ห้าสิบเจ็ด";
if (seconds == 57) seconds ="ห้าสิบเจ็ด";
if (minutes == 58 ) minutes ="ห้าสิบแปด";
if (seconds == 58 ) seconds ="ห้าสิบแปด";
if (minutes == 59) minutes ="ห้าสิบเก้า";
if (seconds == 59) seconds ="ห้าสิบเก้า";
dispTime ="เวลา" + amOrPm + hour + minutes + m + seconds + s
if (document.layers) {
document.layers.pendule.document.write(dispTime);
document.layers.pendule.document.close();
}
else
if (document.all)
pendule.innerHTML = dispTime;
setTimeout("clock()", 999);
}
//  End -->
</script>

Drunk:
เกินความสามารถครับ เอาไว้จัดตำแหน่งเองก็ได้ ว่าต้องการตรงไหน เผื่อไม่ถูกใจก็ขยับได้ แล้วก็ Lock มัน ผมว่าง่ายกว่านะ

แค่เพิ่มความสามารถให้หน้าจอ Desktop ให้ดูแปลกตาขึ้นแค่นั้น

เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขไทยบ้าง เอาหลายๆ แบบ ง่ายๆ ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว