.....ครับ

ภูมิใจที่เกิดเป็นคนอีสานและเป็นลูกหลานเมืองอุบลราชธานี

 

สลา คุณวุฒิ
สมคิด สอนอาจ
นพดล ดวงพร
ทองใส ทับถนน
พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา
พ่อใหญ่ทอง ล้อมวงศ์
คำหมาน  คนไค
 
 
 

 

มาเป็นเพื่อนบ้านออนซอน..กันเด้อ

เนื่องจากมีสมาชิกในบอร์ดหลายๆ ท่าน ได้ส่งข้อความส่วนตัว สอบถามวิธีการ  การแปลงไฟล์เพลง NCN หรือ Nick  Karaoke
     เป็น KaraCafe  จึง......เริ่มนะครับ

 

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับแปลงเพลงที่นี่ครับ  http://www.pcresource.co.th/hall/addsong_rms/addsong.zip

 
หัวข้อที่จัดทำขึ้นมานี้  มีจุดประสงค์เพื่อให้สมาชิกบางท่านที่ ได้ไฟล์เพลง MIDI +Lyr+Cur  จากที่ใดๆๆ  แล้วต้องการเพิ่มเข้าไปใน KaraCafe ซึ่งใน KaraCafe อาจไม่มีเพลงนั้น ๆ อยู่ แต่ถ้าจะแปลงครั้งละมาก ๆ ผมว่าเสียเวลาเปล่าๆๆ ครับ บางทีก็แปลงแล้ว ได้ไม่ครบ ตามจำนวนที่ต้องการ

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย....... อาจารย์ภูม

 

 10 กรกฎาคม 2551 : เวลา 18:21 น.

ติดต่อ Webmaster

www.onsorn.com